Bijdragen aan het onderhoud van democratie en burgerschap

Evaluatieonderzoek subsidieregeling ProDemos 2017-2020
PublicatiesGepubliceerd op: 31-05-21
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt aan de stichting ProDemos jaarlijks een subsidie om mensen in Nederland te informeren over en te betrekken bij de democratie en rechtstaat. Met de middelen die ze ontvangt informeert en betrekt ProDemos mensen in Nederland met verschillende activiteiten rondom democratie en rechtstaat. De stichting richt zich daarbij op verschillende doelgroepen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft deze subsidieregeling geëvalueerd.

ProDemos biedt een breed scala aan programma’s en activiteiten en materialen. Het aanbod is groot en bereikt veel jongeren en scholen. Uit de individuele gesprekken met medewerkers komt een duidelijk gedeeld beeld naar voren van een organisatie waar mensen bevlogen en met trots werken. Mensen hebben veel expertise en zijn gemotiveerd om de doelen van ProDemos na te streven. Uit de groepsgesprekken wordt duidelijk dat het aanbod van ProDemos breed wordt gewaardeerd.

Tegelijkertijd spreken meerdere respondenten hun zorg uit over de balans tussen kwaliteit/kwantiteit van de activiteiten en producten van ProDemos. Richting de toekomst zou het raadzaam zijn om alert te zijn op concessies die mogelijk gedaan moeten worden (in het kader van eventuele groei) ten nadele van de kwaliteit. In het rapport zijn aanbevelingen te vinden om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieregeling te vergroten en beter meetbaar te maken.

Onderzoekers

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: