Biculturele LHBT’s aan het woord over hun doen en laten

PublicatiesGepubliceerd op: 31-03-16
Kennisplatform Inclusief Samenleven maakte een inventarisatie van sprekende verhalen van biculturele LHBT’s in Nederland. Alle artikelen, bundels, boeken en interviews tussen 1975 en 2015 waarin de lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders zelf aan het woord komen over hun persoonlijke leven zijn verzameld en naar culturele achtergrond gerangschikt.

Over Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders en Surinaamse Nederlanders zijn aparte brochures gemaakt waarin ingezoomd wordt op hun verhalen en op de strategieën die zij gebruiken om eigen keuzes te maken op het gebied van de liefde, seksualiteit en seksuele identiteit.

Bronnenverzameling

In de bronnenverzameling  400 bronnen voor biculturele LHBT’s en hun hulpverleners presenteren we de algemenere conclusies van het onderzoek ter inspiratie, herkenning en erkenning van hulpverleners en LHBT’s zelf. Verder presenteren we de 400 verzamelde bronnen in bronnenlijsten en geven we meer achtergrondinformatie over het zoekproces voor de inventarisatie van de verhalen van biculturele LHBT’s.

ISBN 978-90-5830-728-6
10 pag
2016

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: