400 bronnen voor biculturele LHBT’s en hun hulpverleners

Patronen van zelfbeschikking en coming out in levensverhalen, 1975 - 2015
PublicatiesGepubliceerd op: 16-03-17
In de bronnenverzameling “400 bronnen voor biculturele LHBT’s en hun hulpverleners” presenteren we de algemenere conclusies van het onderzoek ter inspiratie, herkenning en erkenning van hulpverleners en LHBT’s zelf. Verder presenteren we de 400 verzamelde bronnen in bronnenlijsten en geven we meer achtergrondinformatie over het zoekproces voor de inventarisatie van de verhalen van biculturele LHBT’s.

Meer informatie over het onderzoek: Biculturele LHBT’s aan het woord over hun doen en laten.

ISBN 978-90-5830-790-3
35 pag
2017

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: