Betere gezondheid van Somalische en Afghaanse Nederlanders door empowerment

Effecten van de Popular Education Methode op basis van ervaringen van de deelnemers en betrokkenen
PublicatiesGepubliceerd op: 20-06-19
Het project ”Betere Gezondheid Somalische en Afghaanse Nederlanders” is gericht op empowerment van Somalische en Afghaanse Nederlanders die in armoede leven, en op het verbeteren van hun gezondheid in respectievelijk Tilburg en Rotterdam.

Bij empowerment staan de behoeften en wensen van de doelgroep zelf centraal. Een belangrijk onderdeel van het project is de “popular education” methode. Deze is gericht op het versterken van de gemeenschap en het individu. Community workers spelen een centrale rol bij de methode. Dit zijn mensen uit de doelgroep zelf die veelal een sleutelpositie vervullen in hun gemeenschap. Zij weten uit eigen ervaring of van heel dicht bij wat er speelt en kunnen een verbindende rol spelen in de gemeenschap.

In dit onderzoek hebben we de ervaringen van deelnemers met het project en de toepassing van popular education in kaart gebracht. Daarnaast hebben we betrokkenen bij het project gevraagd naar hun ervaringen met de popular education methode. Ook hebben we hen gevraagd in welke mate de methode heeft bijgedragen aan empowerment en of het heeft bijgedragen aan verbeteringen op het gebied van gezondheid bij (deelnemers uit) de Somalische en Afghaanse gemeenschappen in Tilburg en Rotterdam.

In de conclusie blikken we terug op het project en bespreken we of met dit project voldaan is aan drie voorwaarden voor succesvolle toepassing van popular education volgens Noelle Wiggins (2011). We kijken naar de eerste voorwaarde: of het project is aangesloten bij de sociale, politieke en economische situatie van de (in dit geval Somalische en Afghaanse) gemeenschappen. Ook kijken we of in dit project voldoende tijd was voor het empowermentproces. Tot slot beschrijven we of voldaan is aan de derde voorwaarde: het versterken van de positie van de gemeenschap.

Onderzoekers

  • Kirsten TinnemansOnderzoeker

Met medewerking van

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: