Beleids- en sturingsinformatie transformatie jeugdzorg IJsselland

Grip op transitie en transformatie jeugdzorg in IJsselland
PublicatiesGepubliceerd op: 14-08-15
Elf samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland willen hun nieuw ingezette beleid rondom de transitie en transformatie van de jeugdzorg beter kunnen volgen en sturen. Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde daarom twee indicatorensets waarmee de gemeenten hun beleid kunnen monitoren.

De eerste set gebruiken de gemeenten vanaf januari 2015; deze indicatoren gaan over de meest urgente informatiebehoefte. De andere indicatorenset betreft informatie die op wat langere termijn van belang is; het betreft onder meer maatschappelijke resultaten. In deze publicatie is kort de context geschetst, aangevuld met een globaal overzicht van de twee indicatorensets.

Daarnaast maakten wij in een nulmeting het gebruik van de jeugdzorg voor de jaren 2011 tot 2013 in de verschillende gemeenten inzichtelijk. Door te weten wat de trends zijn in de afgelopen jaren, is ook in te schatten hoe de vraag in 2015 eruit zal zien. Ook wordt een link gelegd met de budgetten die voor dit jaar beschikbaar zijn.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: