Nulmeting beleids- en sturingsinformatie jeugd IJsselland

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-07-15

Nulmeting beleids- en sturingsinformatie jeugd IJsselland

Bas Tierolf
Rob Gilsing

Download

2015
ISBN 978-90-5830-67-91
86 pag.

Download twee indicatorensets

De regio IJsselland heeft behoefte aan informatie waarop hun beleid voor en sturing aan het jeugdbeleid kan worden gebaseerd. Het Verwey-Jonker Instituut voerde daarom een nulmeting uit over het gebruik van de diverse vormen van jeugdzorg in de periode 2011, 2012 en 2013 (voor zover beschikbaar), uitgesplitst naar de gemeenten in de regio. Het rapport maakt trends in het gebruik van jeugdzorg inzichtelijk. En dient als basis om het gebruik van jeugdhulp vanaf 2015 tegen af te zetten. Ook gaat het rapport in op de budgetten die voor 2015 beschikbaar zijn.

In deze publicatie is de nogmaals de context geschetst, aangevuld met een globaal overzicht van de twee indicatorensets.

publicaties/2015/beleids-en-sturingsinformatie-jeugd-ijsselland

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

    Meer over dit thema