Analyse Rotterdamse Veiligheidsindex

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
De gemeente Rotterdam maakt voor het voeren van het gemeentelijke veiligheidsbeleid sinds 2002 gebruik van de Veiligheidsindex. De Veiligheidsindex geeft een (meerjarig) beeld van de veiligheidssituatie in de Rotterdamse wijken. Om de veiligheid in de wijk nog beter te kunnen beheersen, is er een verdiepende analyse gemaakt van de ontwikkeling van de veiligheidssituatie per wijk. Welke factoren hangen samen met veranderingen in de veiligheid? Hoe kunnen lokale verschillen in het toe- of afnemen van de veiligheid worden verklaard?

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar de veiligheidssituatie in zes Rotterdamse wijken. Aan de hand van risicofactoren en beschermende factoren is geanalyseerd hoe de veiligheid zich ontwikkelt. Daarnaast is het beleid voor wijkveiligheid onderzocht. Het rapport schetst de samenhang tussen de ontwikkeling van het veiligheidsbeeld in een wijk en de risico- en beschermende factoren. Verder schetst het rapport de samenhang tussen deze factoren en de actieprogrammas voor wijkveiligheid. Dit biedt een verklarend kader voor de ontwikkeling van de veiligheid in de onderzochte wijken en aanknopingspunten voor bijsturing van de veiligheidsaanpak.

Met medewerking van

  • Astrid Huygen
  • Myriam Vandenbroucke
  • Niels HermensSenior onderzoeker

Thema's

Deel deze publicatie op: