Analyse integrale opdracht WIJeindhoven

Na versnellen weer vertragen
PublicatiesGepubliceerd op: 25-01-23
Onafhankelijke stichting WIJeindhoven is continu bezig de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. En geeft zo uitvoering aan de opdracht de sociale basis te verstevigen. Dat is een complex proces, omdat er na de transitie in 2015 in Eindhoven voor is gekozen om de wetten (Jeugdwet, Wmo, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en Participatiewet) samen te voegen.

Door de hoge (ervaren) werkdruk ontstaan er bij WIJeindhoven vragen over de benodigde expertise bij medewerkers, over de rolverdeling tussen ‘generalisten’, ‘specialisten’ en ‘verbinders’. En vraagt WIJeindhoven zich af hoe eventuele ontwikkelingen zich verhouden tot de oorspronkelijke opdracht die WIJeindhoven sinds 2012 van de gemeente Eindhoven heeft gekregen. Met andere woorden, komt de visie van WIJeindhoven op hun eigen meerwaarde nog wel overeen met de opdracht van de gemeente? En hoe heeft de opdracht van de gemeente invloed op wat er financieel en inhoudelijk mogelijk is?

Verwey-Jonker Instituut heeft met dit onderzoek geprobeerd antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 1. Wat is het (huidig) doel en de beoogde meerwaarde van WIJeindhoven?
 2. Wat zijn de randvoorwaarden om de beoogde meerwaarde te realiseren?
 3. In hoeverre kan er een eerste inschatting worden gemaakt van wat dit betekent voor de bandbreedte qua caseload, en de (vorm van) financiering?

Thema's

 • Sociaal Domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: