Aandacht voor diversiteitssensitief werken op de PABO

PublicatiesGepubliceerd op: 18-05-21
Leerkrachten krijgen vandaag de dag in toenemende mate te maken met diverse klassen, waarin leerlingen met verschillende achtergronden aanwezig zijn. Het is belangrijk dat zij hier goed op worden voorbereid tijdens hun lerarenopleiding. KIS bracht in kaart hoe het diversiteitssensitief werken van basisschoolleerkrachten bevorderd kan worden.

Dat aan deze kennis behoefte is, bleek tijdens onze voorverkenning naar dit onderwerp. Tijdens deze verkenning gaven o.a. pabo opleidingen en -leerlingen aan dat het omgaan met diversiteit, en de competenties die dit van leerkrachten vraagt een relevant onderwerp is om verder te onderzoeken. Niet alleen omdat diverse klassen realiteit zijn, maar ook omdat een schoolklas als een oefenplaats voor de maatschappij wordt gezien. Basisschoolleerkrachten worden opgeleid op de pabo, daarom richten we ons in dit onderzoek op het curriculum en de visie van pabo’s op diversiteitssensitief werken, en spraken we met medewerkers van pabo’s, basisschoolleerkrachten en pabo-studenten.

In het rapport bespreken we de definities die verschillende respondenten geven van diversiteitsensitief werken, en brengen we in kaart hoe pabo’s invulling geven aan diversiteitssensitief werken in het curriculum. Tot slot bespreken we de goede voorbeelden die respondenten en andere hbo-opleidingen hebben genoemd met betrekking tot diversiteitssensitief werken.

ISBN 978-94-6409-061-1
16
2021

Download via www.kis.nl

Met medewerking van

 • Jamila AchahchahMovisie
 • Bart van Breda
 • Noël KosterJunior onderzoeker

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: