Dr. Niels Hermens

Senior onderzoeker

Mijn onderzoeken moeten mijn opdrachtgevers en andere professionals, organisaties en beleidsmakers op weg helpen bij het ontwikkelen of aanpassen van hun werkwijze, projecten en beleid

Niels Hermens
Als senior onderzoeker leid ik projecten op verschillende thema’s, waaronder het verkleinen van gezondheidsachterstanden, de maatschappelijke rol van sport, buurt- en wijkaanpakken en samenwerkingsvraagstukken. Ik doe mijn onderzoeken het liefst in nauwe samenwerking of nauw overleg met de opdrachtgever en stakeholders uit de praktijk. Alleen dan is het mogelijk om de juiste vraag te beantwoorden en om passende en toepasbare aanbevelingen mee te geven.

Eind 2018 ben ik gepromoveerd op intersectorale samenwerking tussen de sectoren jeugdhulp en sport. Vanuit die achtergrond ben ik betrokken bij meerdere onderzoeken naar samenwerkingsprocessen. Ik vind het mooi om te zien dat mijn expertise rondom intersectorale samenwerking ertoe kan bijdragen dat partijen uit verschillende sociale sectoren elkaar beter kunnen vinden.

Een van de leukste dingen aan mijn werk vind ik de mogelijkheid om interviews te houden met enthousiaste professionals, vrijwilligers en beleidsmakers. Vooral als ik merk dat de vragen die ik stel de geïnterviewden ook aan het denken zetten en verder op weg helpen. Ik wordt enthousiast van een mix van typen projecten: kortlopende onderzoeken naar aanleiding van een concrete vraag en grotere evaluaties en ontwikkeltrajecten. Zo heb ik meegewerkt aan de evaluatie van het programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ van FNO, maar werk ik ook aan de doorontwikkeling van de landelijke Buurtmonitor Integratie.

U kunt met mij contact opnemen voor vragen over de maatschappelijke rol van sport en bewegen, gezondheidsvraagstukken en onderzoek of advies over samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren binnen het sociaal domein.

Dr. Niels Hermens

Senior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2020 Vaandrager, L., Hogeling, L., Crijns, L., Lonkhuijzen van, R, Meere de, F., Hermens, N., et al. (2020) Overkoepelend evaluatieonderzoek Gezonde Toekomst Dichterbij. Wageningen: Wageningen University & Research.
 • 2019 Hermens, N., Verkooijen, K.T & Koelen, M.A. (2019). Associations between Partnership Characteristics and Perceived Success in Dutch Sports-for-Health Partnerships. Sport Management Review. doi:10.1016/j.smr.2018.06.008
 • 2018 Hermens, N. (2018). Intersectoral action for positive youth development through sport. A mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sports clubs. Dissertation.
 • 2017 Hermens, N., Super, S., Verkooijen, K.T & Koelen, M.A. (2017). A Systematic Review of Life Skill Development Through Sports Programs Serving Socially Vulnerable Youth, Research Quarterly for Exercise and Sport, 88(4), 408-424. doi: 10.1080/02701367.2017.1355527.
 • 2017 Hermens, N., De Langen, L., Verkooijen, K.T, & Koelen, M.A. (2017). Co-ordinated action between youth-care and sports: facilitators and barriers. Health and Social Care in the Community, 25(4), 1318–1327. doi: 10.1111/hsc.12431.
 • 2017 Hermens, N., Super, S. & Verkooijen, K.T. (2017). Onderzoek jeugd, zorg en sport. Wageningen: Wageningen University & Research.
 • 2016 Hermens, N., Super, S., Verkooijen, K. & Koelen, M. (2015). Intersectoral Action to Enhance the Social Inclusion of Socially Vulnerable Youth through Sport: An Exploration of the Elements of Successful Partnerships between Youth Work Organisations and Local Sports Clubs. Social Inclusion, 3(3): 98-107.
 • 2015 Hermens, N. & De Kort, I. (2015). Playing for Success: Naschools aanbod in een topsportomgeving. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 24(4)
 • 2015 Hermens, N., Super. & Gilsing, R. (2015). Jeugdzorg en sport. In: Theeboom, M., Haudenhuyse, R., & Vertonghen, J. Sport en sociale innovatie. VUBPRESS
 • 2014 Super, S., Hermens, N., Verkooijen, K. & Koelen, M. (2014). Enhancing life prospects of socially vulnerable youth through sport participation: a mixed method study. BMC Public Health, 14: 703.
 • 2013 Hermens, N., Jansma, A. & Marissing, E. van (2013). Het is tijd om sportinclusief te denken. Wmo magazine.
 • 2013 Boonstra, N. & Hermens, N. (2013). Hoezo niet werkzaam. Sociale vraagstukken.nl
 • 2012 Boonstra, N. & Hermens, N. (2012). Sport als medicijn. In: Uitermark, J., Gielen, A.J. & Ham, M. (red.) Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. Amsterdam: Van Gennep
 • 2011 Boonstra, N., Hermens, N. & Wonderen, R. van. (2011). Sport als vliegwiel van de wijk. In: Heuvel, M. van den, Hoekman, R. & Poel, H. van der (red.). Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context.
 • 2009 Boonstra, N. en N. Hermens (2009). Niet welkom op het plein. Veilige speelpleinen sluiten ook groepen uit. In. Omstreden ruimte. Over de organisatie van spontaniteit en veiligheid. Boutellier, H., Boonstra, N. en M. Ham (red). Van Gennep, Amsterdam.