Buurtsportverenigingen 2016 – 2020

Van project naar netwerkbenadering
PublicatiesGepubliceerd op: 11-01-22
Een Buurtsportvereniging is een project waarin bewoners zelf sportieve activiteiten in de eigen buurt opzetten, organiseren en begeleiden. Ze bestaan vooral in lage inkomensbuurten, waar bewoners over het algemeen minder sporten en bewegen dan gemiddeld in Nederland. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht veertien Buurtsportverenigingen en verzamelde ervaringen en succesfactoren.

In de basis biedt iedere Buurtsportvereniging een wekelijks activiteitenaanbod voor een specifieke groep bewoners. Sommige verenigingen organiseren een paar middagen per week sportactiviteiten voor kinderen bij de sportverenigingen in en rond de wijk. Andere organiseren in sportcentra fitness- en wandelactiviteiten voor senioren of vrouwen met een migratieachtergrond. Weer andere Buurtsportverenigingen begeleiden sport- en spelactiviteiten bij speeltuinen in de openbare ruimte.

In dit onderzoek verzamelden we ervaringen bij veertien Buurtsportverenigingen, gestart in 2016, 2017 en 2018. We onderzochten op welke manier de Buurtsportverenigingen in de praktijk vorm hebben gekregen. Wat waren voor de deelnemers en de betrokken partijen de resultaten en effecten van de Buurtsportverenigingen? Welke factoren droegen bij aan het bereiken van de resultaten en effecten, en welke factoren maakten dit juist moeilijk? De resultaten bundelden we in het onderzoeksrapport.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: