Medewerkers

Marlinda van der Hoff, MSc

Functie: Onderzoeker
E-mail: mvanderhoff@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Marlinda van der Hoff, MSc werkt sinds 2017 bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij heeft ruime ervaring met het uitvoeren van literatuuronderzoek, het plannen en voeren van (groeps)interviews, en het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data. Marlinda is breed geïnteresseerd en pakt nieuwe thema’s en vraagstukken snel en gestructureerd op. Voorbeelden van thema’s die voorbij komen in de onderzoeken waaraan zij meewerkt, zijn: sociaal domein, integratie, openbaar bestuur en jeugd.

Onlangs is een groot onderzoek naar kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland afgerond. Hierbinnen hielp Marlinda met het in kaart brengen van de omvang en samenstelling van de groep kinderen en jongeren met een chronische aandoening, en van de verschillen tussen de levens van kinderen met en zonder aandoening op een aantal leefdomeinen. Ook werkte Marlinda mee aan de monitor van het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal, dat is gericht op het tegengaan van laaggeletterdheid bij volwassenen en kinderen.

Marlinda studeerde Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook als student was zij nauw betrokken bij onderzoek en advies gericht op diverse maatschappelijke vraagstukken, waaronder migratie en integratie.

Publicaties