Marlinda van der Hoff, MSc

Onderzoeker

Van nieuwe vraagstukken krijg ik energie, met nieuwsgierigheid ga ik ermee aan de slag. Mijn doel is bijdragen aan betere werkpraktijken door inzichten te delen op basis van bestaande kennis, gedegen onderzoek en ervaring

Marlinda van der Hoff
Met mijn scherpe en kritiek blik weet ik de juiste vragen te stellen, tot een passende onderzoeksaanpak te komen, verbanden te leggen en analyses duidelijk over te brengen. Ik ben breed geïnteresseerd en pak (nieuwe) thema’s en vraagstukken snel en gestructureerd op. Het geeft mij voldoening als mensen op basis van onze onderzoeksresultaten hun werk nog beter kunnen doen.

De vertaalslag van inzichten vanuit onderzoek naar praktische bruikbaarheid en handelingsperspectieven is een belangrijk aspect van het werk dat wij doen. Dat proces begint al tijdens het onderzoek. Het gebeurt regelmatig dat professionals tijdens bijvoorbeeld een focusgroep nieuwe inzichten krijgen. Ze worden hier zelf ook enthousiast van, en willen vaak direct aan de slag met de nieuwe inzichten.

Interactie

Mijn doel is om een onderzoek in interactie met alle betrokken partijen te doen. Een mooi voorbeeld hiervan is het recente onderzoek naar kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland, waarvoor we constructief samenwerkten met het FNO jongerenpanel. Ook in reflectiesessies is er ruimte om gezamenlijk te reflecteren op de onderzoeksresultaten, en tot conclusies en aanbevelingen te komen waar de betrokkenen zich in kunnen herkennen.

Marlinda van der Hoff, MSc

Onderzoeker