Marlinda van der Hoff, MSc

Onderzoeker

Van nieuwe vraagstukken krijg ik energie, met nieuwsgierigheid ga ik ermee aan de slag. Mijn doel is bijdragen aan betere werkpraktijken door inzichten te delen op basis van bestaande kennis, gedegen onderzoek en ervaring

Marlinda van der Hoff, MSc

Geholpen door  mijn brede interesse en kritische blik, probeer ik de juiste vragen te stellen op zoek naar een  passende aanpak voor het onderzoek.  Daarbij pak ik nieuwe thema’s en vraagstukken snel en gestructureerd op. Het geeft mij voldoening als mensen op basis van onze onderzoeksresultaten hun werk nog beter kunnen doen.

De vertaalslag van inzichten vanuit onderzoek naar praktische bruikbaarheid en handelingsperspectieven is een belangrijk aspect van het werk dat wij doen. Dat proces begint al tijdens het onderzoek.  Het gebeurt regelmatig dat professionals tijdens bijvoorbeeld een focusgroep  nieuwe inzichten krijgen. Enthousiast geworden, willen ze dan vaak  direct aan de slag met de nieuwe inzichten.  

 Interactie

Mijn doel is om een onderzoek in interactie met alle betrokken partijen te doen. Een mooi voorbeeld hiervan is het recente onderzoek naar kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland, waarvoor we constructief samenwerkten met het FNO jongerenpanel. Ook in reflectiesessies is er ruimte om gezamenlijk terug te kijken op de onderzoeksresultaten, en tot passende conclusies en aanbevelingen te komen waar de betrokkenen zich in kunnen herkennen. 

Marlinda van der Hoff, MSc

Onderzoeker