Medewerkers

Dr. Marjolein Odekerken

Functie: Onderzoeker
E-mail: Modekerken@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Maatschappelijke participatie

Onderzoeksthema's:

Dr. Marjolein Odekerken werkt sinds juni 2018 als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Ze is sociaal-wetenschapper en criminoloog. Haar expertise ligt op het terrein van armoede, schulden, sociaal incasseren, schuldhulpverlening en openbare orde & veiligheid - in het bijzonder de bedreigingen tegen ‘bewakers’ van de rechtsstaat zoals journalisten (de bedreiging van de persvrijheid) en gerechtsdeurwaarders. Binnen het Verwey-Jonker Instituut doet zij onder andere onderzoek naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening, financiële zelfredzaamheid bij nieuwkomers, de gevolgen van armoede voor kinderen en ondermijning.

Marjolein studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (master ‘Social Policy and social interventions’ 2007, cum laude) en Criminologie (2009, cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie deed ze op projectbasis onderzoek naar bedreigingen van journalisten en de aantasting van de persvrijheid. Ze schreef haar eigen onderzoeksvoorstel en werkte als promovenda rechtssociologie/criminologie, waarbij ze naast het verrichten van haar promotieonderzoek ook onderwijs verzorgde. In 2017 promoveerde zij aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en conflictoplossing aan de Universiteit Utrecht. Zij schreef haar proefschrift over de escalatie van conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren (Het incasseren van ongenoegen, Boom juridisch 2017). Marjolein ontwikkelde een typologie van verschillende conflictueuze interacties en een escalatieladder waarmee zij het escaleren van de conflictueuze interacties in kaart brengt. In het boek schetst ze aan de hand van 44 praktijkcases een beeld van de leefwereld van schuldenaren en de problemen die zij ervaren met gerechtsdeurwaarders, schuldhulpverleners, incassobureaus en schuldeisers.

Marjolein heeft als zelfstandig onderzoeker/adviseur ervaring opgedaan met het opstarten, coördineren en uitvoeren van onderzoeksprojecten, onder andere over bedreigingen van journalisten en de markt van yoga in Nederland. In maart 2017 was zij op uitnodiging van de vaste Commissie van Justitie & Veiligheid in de Tweede Kamer aanwezig bij het rondetafelgesprek over de bedreiging en bescherming van journalisten. De aanbevelingen uit het rapport Een dreigend klimaat, dat zij samen met professor dr. Alex Brenninkmeijer schreef, zijn overgenomen door Minister Grapperhaus.

Publicaties

  Extra publicaties

  2019 - Bennenbroek, F.T.C., Odekerken, M.W.A., Wachter, M. (2019). Evaluatie Schouders Eronder. Hoe een vliegende start heeft geleid tot een impuls op het werkveld van schuldhulpverlening. ZINZIZ & Verwey-Jonker Instituut.
  2019 - Ezinga, M.A.J., Drost, L.F., Odekerken, M.W.A., Boutellier, H. & Schilder, A.E. (2019). Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur. Een inventarisatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van bestuursrechtelijke maatregelen. In opdracht van het Ministerie van BZK. Verwey-Jonker Instituut.
  2018 - Odekerken, M.W.A. (11 oktober 2018). De toegevoegde waarde van de gerechtsdeurwaarder in de praktijk: het oplossen van geschillen en het toewerken naar de-escalatie’, in: S.J.W van der Putten en M.R. van Zanten (red.) Compendium Beslag- en executierecht, Sdu 2018
  2018 - Odekerken, M.W.A. (2 juli 2018). Daadkracht nodig voor aanpak bedreigingen persvrijheid, het Parool.
  2018 - Odekerken, M.W.A. (9 mei 2018). Sociale deurwaarder helpt bij schulden. Sociale Vraagstukken.
  2018 - Odekerken, M.W.A (april 2018). Het incasseren van ongenoegen: een tweegesprek. De Gerechtsdeurwaarder.
  2018 - Odekerken, M.W.A. (14 maart 2018). Position paper t.b.v. rondetafelgesprek over de bedreiging en bescherming van journalisten georganiseerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de 2018 - Tweede Kamer. Kamerstuk 2018D18386.
  2017 - Odekerken, M.W.A. (2017). Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers.
  2013 - Bovenkerk F. & Odekerken, M.W.A. (2013). Perskaart? Niets mee te maken. In: Kelk, C., Koenraadt, F., Siegel, D. (Eds.) Veelzijdige gedachten: Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants. Pompe reeks nr. 75. Den Haag: Boom Lemma.
  2009 - Bovenkerk F. & Odekerken, M.W.A. (2009). Rot op met die camera: verslag van het onderzoek. In: Persvrijheidslezing. Amsterdam: Persmuseum & Nederlandse Vereniging van Journalisten.