Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam

Achtergrondrapport
PublicatiesGepubliceerd op: 28-12-23
Bij Vroeg Eropaf zoekt de gemeente contact met inwoners over wie een betaalachterstand is gemeld om hulp aan te bieden. Onderzoekers van Bureau Bartels, Verwey-Jonker Instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek en Hogeschool Utrecht hebben samen met de Gemeente Amsterdam de Vroeg Eropaf-aanpak in Amsterdam tegen het licht gehouden: wat werkt?

Eén van de succesfactoren van de Vroeg Eropaf-aanpak is het outreachend werken/proactief benaderen van inwoners met betaalachterstanden. Dus: niet wachten tot inwoners zelf op zoek gaan naar hulp.

Daarnaast werkt het combineren van meerdere vormen van communicatie: via huisbezoek, telefoon, e-mail, WhatsApp, en alle andere manieren die je kunt bedenken. Ook is het belangrijk duidelijk en eerlijk te zijn over mogelijke dienstverlening, en écht contact te maken. Luister naar de bewoner om te begrijpen welke vragen, twijfels, angsten of oplossingen hij/zij heeft.

De onderzoekers keken hiernaast naar hoe de aanpak nog beter kan. Onderzocht wordt het effect van de volgende maatregelen:
– Het aanpassen van de brief die inwoners met een betaalachterstand krijgen.
– Een filmpje waarin Vroeg Eropaf-medewerkers uitleg geven over het buurtteam en wat zij voor de inwoner kunnen betekenen.
– Het toepassen van ervaringsdeskundigheid in de Vroeg Eropaf-aanpak.

De ervaringen met en de resultaten van deze verkenningen worden in de komende maanden gepubliceerd.

Dit achtergrondrapport is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening. Meer informatie over het project is hier te vinden. Eerder uit de Schulden: wat werkt? wordt gefinancierd door NWO in het kader van de NWA-ronde Schulden en Armoede.

41 pag.
2023

project Wat werkt?

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: