Handreiking Vroeg Eropaf

Tips voor goed contact
PublicatiesGepubliceerd op: 16-11-23
Sinds 2021 zijn gemeenten verplicht tot vroegsignalering van geldproblemen bij inwoners. In de ‘Vroeg Eropaf’ aanpak benaderen gemeenten bewoners met problemen proactief, om zo ergere schulden te voorkomen. Maar hoe leg je contact met deze bewoners? Wat is de beste manier om iemand te benaderen? En als je eenmaal contact hébt: hoe kun je dit contact dan het beste benutten? In deze handreiking zetten wij een aantal praktische tips op een rij.

Deze tips komen voort uit onderzoek naar de ‘Vroeg Eropaf’ aanpak in Amsterdam. We werken hierin samen met de gemeente Amsterdam inclusief buurtteams Amsterdam, het Centraal Bureau voor de Statistiek, Bureau Bartels en de Hogeschool Utrecht. Onderzoek naar de aanpak is onderdeel van het grootschalig NWO onderzoeksprogramma ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: