Medewerkers

Drs. Kirsten Tinnemans

Functie: Onderzoeker
E-mail: ktinnemans@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Maatschappelijke participatie

Expertise: Integratie, diversiteit, vluchtelingen

Drs. Kirsten Tinnemans

Drs. Kirsten Tinnemans is sinds begin 2017 als onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Als onderdeel van de onderzoeksgroep Maatschappelijke participatie en het Kennisplatform Integratie & Samenleving doet zij voornamelijk onderzoek op het gebied van integratievraagstukken en diversiteit. Zo was zij betrokken bij een onderzoek naar sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners, en een onderzoek naar gemengd wonen met statushouders (beide verschijnen in mei 2019). Ook deed zij recentelijk onderzoek naar Duits beleid rondom uitgeprocedeerden. De afgelopen twee jaar was Kirsten betrokken bij een ZonMw gefinancierd onderzoek naar de werking van twee interventies op het gebied van arbeidstoeleiding van statushouders.

Na een propedeuse geschiedenis in 1991, studeerde Kirsten van 1992-1996 Afrikanistiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna was zij geruime tijd werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking, met name op het gebied van noodhulp en rehabilitatie aan vluchtelingen en ontheemden in (post-) conflictlanden. Kirsten was in die periode langere tijd werkzaam als monitoring & evaluatie adviseur. In die rol bij Oxfam Novib was zij als evaluatie manager verantwoordelijk voor proces en kwaliteit van grote impact evaluaties en zij was verantwoordelijk voor de begeleiding van landenkantoren op het gebied van monitoring en evaluatie. Daarnaast was Kirsten als evaluator betrokken bij diverse (internationale) evaluatie onderzoeken. Van 2016-2018 was zij werkzaam als senior strategisch adviseur integratie bij het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland, waar zij zich bezighiel met visie- en strategieontwikkeling op het gebied van integratie.

Publicaties

Extra publicaties

2011 - Van Gent, M., Tinnemans, K., De onderste steen boven. Leren door het evalueren van de online EENactie (2011) NCDO/Oxfam Novib.