Drs. Kirsten Tinnemans

Onderzoeker

Graag zet ik me in voor relevant en passend onderzoek naar aanpakken ter ondersteuning van vluchtelingen. Daarbij houd ik scherp in het oog dat opdrachtgevers er iets aan hebben én dat vluchtelingen worden gehoord.

Kirsten Tinnemans
Vluchtelingen staan voor grote uitdagingen bij het opbouwen van een leven in Nederland. Ze vragen zich af hoe alles in onze samenleving werkt. Het kost ook tijd en inspanning om bijvoorbeeld de Nederlandse taal leren, een baan te vinden, een opleiding te volgen en een sociaal netwerk opbouwen. Er zijn ontzettend veel aanpakken en initiatieven (van gemeenten, maatschappelijke organisaties en werkgevers) die vluchtelingen bij hun integratieproces ondersteunen. Het opbouwen en uitbreiden van kennis over (beleids)aanpakken en interventies is voor mij heel belangrijk : ‘wat werkt, voor wie en waarom?’

Geen enkel onderzoek is hetzelfde: qua omvang en methodiek en bijbehorende onderzoeksactiviteiten. Ik heb er plezier in om voor elk onderzoek een passend onderzoek ontwerp te ontwikkelen. Dat kan variëren van Theory of Change onderzoek (waarbij zicht komt op uiteindelijke impact en de stappen op weg daarnaartoe, en welke actoren daarbij een rol spelen, tot onderzoek dat zich richt op werkzame elementen (zoals door het gebruik van de Realist Evaluation methodiek). Het via kwalitatief onderzoek ophalen van de ervaringen met een bepaalde aanpak van zowel professionals als vluchtelingen, is vaak een belangrijk onderdeel van de onderzoeken die ik uitvoer. Soms combineer ik dit met kwantitatief onderzoek, om zo ook de ontwikkeling van deelnemers in kaart te brengen.

Theory of Change

Door onderzoek naar werkzame elementen en/of ervaringen met aanpakken (al dan niet op basis van een in kaart gebrachte Theory of Change) zijn opdrachtgevers (ministeries en gemeenten, maatschappelijke organisaties, maar ook werkgevers en woningcorporaties) in staat de inzichten die uit deze onderzoeken voortkomen te gebruiken voor strategische keuzes. Zo vormden de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek naar gemengd wonen projecten met statushouders (de Stek-projecten) van de woningcorporatie Stadgenoot een belangrijke basis voor het bepalen van de toekomstige strategische richting van deze gemengd wonen projecten. En een deel van de uitkomsten van het onderzoek naar het VIP project dat zich richt op arbeidstoeleiding van statushouders (o.a. de verbeterpunten van respondenten in dit onderzoek) heeft VluchtelingenWerk Nederland overgenomen . Voor onderzoeken in het kader van de Veranderopgave Inburgering geldt dat niet alleen de onderzochte gemeenten, maar ook andere geïnteresseerde gemeenten die bezig zijn met (de voorbereidingen op) de nieuwe inburgeringswet straks gebruik kunnen maken van de inzichten en geleerde lessen.

Bovenstaand is een inkijkje in een deel van mijn werk. Hiernaast doe ik bijvoorbeeld ook onderzoek naar ondersteuning van mensen met een migratieachtergrond die in de bijstandzitten en op zoek zijn naar een baan. Neem gerust contact op als u meer wilt weten over wat ik voor u kan betekenen.

Drs. Kirsten Tinnemans

Onderzoeker

Externe publicaties