Medewerkers

Dr. Harrie Jonkman

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: hjonkman@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs
Expertises: preventie, internationaal vergelijkende studies en moderne onderzoeksmethoden.

Dr. Harrie Jonkman studeerde sociologie, pedagogiek en onderwijskunde (Utrecht/Groningen) en werkt sinds 2008 als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zijn werk richt zich op de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, sociale determinanten en preventie van gezondheids-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Zo is hij met name betrokken bij experimenten en evaluaties van sociale programma's, longitudinale studies en internationale vergelijkende studies (met de Verenigde Staten, Australië, Europa en niet-westerse landen). In 2012 ontving hij van het Amerikaanse National Institute on Drug Abuse een onderscheiding als ‘Distinguised Researcher'. In hetzelfde jaar rondde hij zijn promotieonderzoek af naar de effecten van de preventiestrategie Communities that Care in Nederland. Ook ondersteunt en begeleidt Jonkman preventieactiviteiten in verschillende landen en adviseert hij de International Task Force on Prevention van de Society of Prevention Research. Hij is tevens al geruime tijd als bestuurder/toezichthouder actief in het lokaal onderwijsbeleid van Amsterdam.

Dr. Harrie Jonkman studied sociology and educational sciences (Utrecht/Groningen) and works as a senior researcher in service of the Verwey-Jonker Institute since 2008. His work focuses on the social and cognitive development of children and youth, social determinants and prevention of health, developmental and behavioural problems. He is particularly involved in experiments and evaluations of social programs, longitudinal studies and international comparative studies (together with researchers from United States, Australia, Europe and non-Western countries). In 2012 the American National Institute on Drug Abuse awarded him with the title of ‘Distinguished Researcher'. In the same year Jonkman completed his PhD research on the effects of the prevention strategy Communities that Care in the Netherlands. He also supports and guides prevention activities in different countries and is an advisor for the International Task Force on Prevention of the Society of Prevention Research. At the same time Harrie is board member public schools in Amsterdam.

Publicaties

Extra publicaties

2017- Jonkman, H. & Wonderen, R. van (2017). The effects of At Home in the Street (TOS): results of a Dutch community intervention in a four-year study. Jounal of Children’s Services (accepted).
2016 - Jonkman, H. en Gruijter, M. de (2016). Onderzoek Rotterdam Vakmanstad 2012-2015. Utrecht: De Verre Bergen/Verwey-Jonker Instituut.
2016 - Jonkman, H. (2016). Ogen blikken op boeken. Over kennis en ontwikkeling in 2015. Amsterdam.
2015 - Jonkman, H., Aussems, C., Steketee, M., Boutellier, H. & Cuijpers, P. (2015). Prevention of problem behaviours among youngsters: The impact of the Community that Care-strategy in the Netherlands (2008-2011). International Journal of Developmental Studies, 9, 37-52.
2015 - Catalano, R. & Jonkman, H. (2015). International translational research: Promise and caution. Guest editorial in: International Journal of Developmental Studies, 9, 1-4.
2015 - Rovis, D., Jonkman, H. and Basic, J. (2015). A multilevel analysis of adverse family relations, school bonding, and risk behaviours among adolescents, Journal of Child and Family Studies, DOI: 10.1007/s10826-015-0223-6.
2015 - Wonderen, R. van & Jonkman, H. (2015). De effecten van Thuis Op Straat. Resultaten van een vierjarige studie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2015 - Jonkman, H. (2015, edited). Prävention seelischer, emotionaler und verhaltensbezogener Störungen bei jungen Menschen: Fortschritte und Möglichkeiten. Edited version DPT-I, Hannover, Germany.
2014 - Jonkman, H., Steketee, M., Toumbourou, J., Williams, J. & Karly, C. (2014). Cross-national adolescent alcohol use. Comparison of community variation in adolescent heavy alcohol use in Australia and the Netherlands. Health Promotion International,29(1): 109-117.
2013 - Steketee, M., Jonkman, H., Berten, H. & Vettenburg, N.(eds)(2013) ‘Alcohol Use Among Adolescents in Europe’. Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht: Verwey-Jonker Institute.
2013 - Steketee, M., Oesterle, S., Jonkman, H., Hawkins, J. D., Haggerty, K. P., & Aussems, C. (2013). Transforming Prevention Systems in the United States and The Netherlands Using Communities That Care. European Journal on Criminal Policy and Research, 19(2), 99-116.
2012 - Oesterle, S., Hawkins, J.D., Steketee, M., Jonkman, H., Browne, E.C., Moll, M., & Haggerty, K.P. (2012). ‘A Cross-National Comparison of Risk and Protective Factors for Adolescent Drug Use and Delinquency in the United States and the Netherlands’. Journal of Drug Issues, vol. 42, p. 337-357.
2012 - Jonkman, H. (2012) ‘Some years of Communities that Care. Learning from a social experiment’. Amsterdam/Seattle.
2010 - Jonkman, H., Cuijpers, P. & Boutellier, H. (2010) ‘Different worlds, common roots. A multilevel analysis of youth violence and delinquency in the Netherlands Antilles as a basis for crime prevention. Wellbeing and social policy’, 6(2), 2010, 25-45.
2010 - Jonkman, H., Boutellier, H., Cuijpers, P., Looy, P. van & Twisk, J. (2010) ‘Prevention of anti-social behaviour in an urban context. Where to begin, what to target, what to expect?’ Crime Prevention and Community Safety, 13(2), 102-118.
2009 - Jonkman, H.B., Haggerty, K.P., Steketee, M., Fagan, A., Hanson, K., & Hawkins, J.D. (2009). Communities that Care, core elements and context: Research of implementation in two countries. Social Development Issues, 30(3), 42-57.
2008 - Jonkman, H., & Steketee, M. (2008). Jong geleerd, oud gedaan: Effectieve preventieprogramma's in Nederland. Justitiële verkenningen, 34(8), 92-108.