Dr. Suzanne Andeweg

Medior onderzoeker

Projecten waar de maatschappij het meest aan heeft geven de meeste voldoening

Suzanne Andeweg
Sinds 2020 werk ik als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. De diversiteit in projecten binnen het instituut is groot, met als algemene deler: de maatschappelijke impact. Dat is een sterke motivator voor mij. Mijn wetenschappelijke achtergrond helpt om de ingewikkelde werkelijkheid – zoals de verschillende factoren die van belang zijn bij het realiseren van structurele veiligheid in multiproblem gezinnen – systematisch te benaderen. Door deze benadering verschaf ik inzichten die beleid en hulpverlening positief kunnen beïnvloeden.

De thema’s die mij het meeste interesseren zijn jeugd en opvoeding, en huiselijk en seksueel geweld. Ook preventie van opvoedproblemen en de aanpak van mensenhandel hebben mijn interesse. Het is een grote drijfveer om binnen deze thema’s – met kwalitatief goed onderzoek- een verschil te kunnen maken.

Multiproblem

Projecten die aansluiten bij mijn interesses en expertise zetten zich bijvoorbeeld in op het formuleren van werkzame elementen in de hulpverlening aan multiproblem gezinnen waar structureel geweld plaatsvindt. Ook projecten gericht op preventie van opvoedproblemen, waarin bijvoorbeeld bestaande effectieve interventies worden aangepast naar nog onderbelichte doelgroepen, passen goed bij mij. Met name de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek spreekt mij aan. Het meest enthousiast word ik van de fase van het uitdenken van het onderzoek en het doorgronden van de data en de implicaties van de resultaten. Tegelijkertijd vind ik het directe contact met professionals of gezinnen erg waardevol.

Dr. Suzanne Andeweg

Medior onderzoeker