Marije Voorwinden, MSc

Onderzoeker

Ik vind het belangrijk jongeren in kwetsbare posities een stem te geven door middel van onderzoek en hen daarmee invloed te laten hebben op beleidskeuzes

Marije Voorwinden
Sinds 2019 werk ik als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Mijn passie ligt in het jeugddomein. Omgang met en onderzoek doen naar jeugd, en zo hun maatschappelijke positie versterken, geeft mij veel voldoening. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan praktijkgericht onderzoek naar kwetsbare jongeren; een doelgroep die in de regel moeilijk te bereiken is.

Kwetsbare doelgroepen zoals slachtoffers van huiselijk geweld, jongeren met (psychische) beperkingen, jongeren in armoede of met een migratieachtergrond zijn vaak moeilijk te betrekken bij onderzoek. Toch doen wij altijd ons uiterste best om juist deze doelgroepen te benaderen, met als doel hun maatschappelijke positie te versterken. Gesprekken met deze jongeren geven mij veel energie; participanten vinden het vaak fijn hun verhaal bij iemand kwijt te kunnen<. Helemaal omdat je als onafhankelijke onderzoeker soms de eerste persoon bent tegen wie ze open zijn over bepaalde problematiek. Elk persoonlijk verhaal geeft mij de drive om me door middel van onderzoek in te zetten voor een betere toekomst voor deze groep.
Vraagstukken over jeugd of over moeilijk bereikbare groepen? Neem dan contact met mij op.

Marije Voorwinden, MSc

Onderzoeker