Maarten Kwakernaak, MSc

Onderzoek kan en moet zinvol zijn. Daarom zet ik mij ervoor in dat de resultaten van ons onderzoek bruikbaar en toepasbaar zijn voor de werkpraktijk

Maarten Kwakernaak
Als onderzoeker in het brede sociaal domein bekijk ik de meerwaarde van vernieuwende werkwijzen. Ik vind het belangrijk altijd rekening te houden met de impact van beleidskeuzes en nieuwe vormen van ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie. Waar nodig, ontwikkelen we nieuwe instrumenten om lastige vraagstukken te belichten. Waar mogelijk dragen we actief bij aan verbetering.

Met de ontwikkeling van het instrument Effectencalculator hebben we de werkzaamheid van werkwijzen vaak bekrachtigd, soms ontkracht. We lieten zien hoe goedbedoelde beleidsplannen uitpakken in de praktijk van hulpverlener en inwoner. De intensieve, open gesprekken die wij voeren zorgen ervoor dat er kennis uit groepen naar boven komt over de effecten van werkwijzen in het sociaal domein. Hulpverleners verrassen zichzelf vaak met hun eigen antwoorden. Cliënten en professionals lopen soms trots naar buiten, als ze zien wat er door de tijd heen allemaal verbeterd is. Dat geeft energie: als je de verhalen van mensen weet te combineren en zo impliciete kennis expliciteert en bruikbaar maakt.  

Neem met mij contact op bij complexe evaluatievragen en vernieuwingsvraagstukken op elk terrein binnen het brede sociaal domein! 

Maarten Kwakernaak, MSc

Externe publicaties

 • 2018 Brink, C. & Kwakernaak, M. (2018). Duurzaam betrokken: een evaluatie met de Effectencalculator van de duurzaamheid van de werkwijze met SoNeStra van de sociale wijkteams in Zutphen bij burgers en gezinnen met multiproblematiek. Nijmegen: HAN.
 • 2017 Kwakernaak, M. & Deuten, J. (2017). Kwalitatieve evaluatie gebiedsteams Nijkerk. Een analyse van 15 verhalen van inwoners en 3 panelgesprekken rondom de ondersteuning vanuit de gebiedsteams. Nijmegen/Eindhoven: HAN/Jochum Deuten.
 • 2017 Kwakernaak, M. & Os, R. van, (2017). Op weg naar zelfstandigheid: een onderzoek naar zelfstandig leren reizen met de producten uit de reiskoffer. Nijmegen: HAN. In productie, verschijnt augustus 2017.
 • 2017 Deuten, J. & Kwakernaak, M. (2017). Toegang onder de loep. Een evaluatie van de aanpak van Wmo-consulenten, Schuldhulpverlening, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Epe. Eindhoven/Nijmegen: Jochum Deuten Advies & Onderzoek/HAN.
 • 2017 Kwakernaak, M. (2017). Present en oprecht betrokken: een evaluatie van de aanpak van Stichting Welzijn Lochem bij problematiek onder ouderen. Nijmegen: HAN.
 • 2017 Kwakernaak, M. (2017). Samen aanpakken. Een evaluatie van de werkwijze van Zutphense wijkteams bij zware multiproblematiek. Nijmegen: HAN.
 • 2016 Heessels, M., Kwakernaak, M., Van Biene, M. A.W. (2016). Participatief implementeren van sociale netwerk strategieën in Zutphen. In: N. de Groot, P. Vlaar (red.). Implementeren in het sociale domein. Utrecht: Movisie.
 • 2016 Kwakernaak, M., Deuten, J., Biene van M.A.W., Vos, W., Hamdi, A. (2016). De Effectencalculator. Evalueren Nieuwe Stijl. Utrecht: Movisie.
 • 2016 Kwakernaak, M. (2016). Voor iedereen een perspectief. Een evaluatie met de Effectencalculator van vier casussen waarin Woonbedrijf Ieder1 en Perspectief Zutphen samenwerken. Nijmegen: HAN.
 • 2016 Kwakernaak, M. (2016). Dorpen aan de Rivier. Een onderzoek rondom levenin het dorp, zorg, ondersteuning en ontmoeting in de dorpen Lith, Lithoijen, Oijen, Maren-Kessel, Teeffelen en ’t Wild. HAN: Nijmegen.
 • 2016 Hamdi, A., Doominguez Alvarez, L., Deuten, J. & Kwakernaak, M. (2016). De winst van mogelijk maken. Ecorys: Rotterdam.
 • 2016 Visser, G. & Kwakernaak, M. (2016) De Kracht van Aandacht: een evaluatie van de aanpak van de sociale kernteams in Overbetuwe op basis van 12 individuele casussen. Nijmegen: HAN VDO/HAN SOCIAAL.
 • 2016 Kwakernaak, M. & Os, R. van (2016). Bereikbaar met de Bus: een onderzoek naar de ervaringen met het Breng Dal Vrij abonnement in Nijmegen. Nijmegen: HAN.
 • 2015 Kwakernaak, M. & Visser, G. (2015). Evaluatie SoNeStra: een evaluatie met de Effectencalculator van de werkwijze SoNeStra door de sociale wijkteams in Zutphen. HAN: Nijmegen.
 • 2015 Kwakernaak, M. & Visser, G. (2015). Casusboek Welzijn Nieuwe Stijl. Verhalen van burgers en professionals. Nijmegen: HAN.
 • 2015 Kwakernaak, M. (2015). Samen uit de Spits. Een onderzoek naar vervoerskeuzes en -beperkingen in het traject Nijmegen-West – Heijendaal tijdens de ochtend- en avondspits. Nijmegen: HAN
 • 2015 Kwakernaak, M. (2015). De EigenKrachtWijzer: tussenrapport ontwikkel- en implementatietraject (concept). HAN: Nijmegen.
 • 2015 Kwakernaak, M. & Heessels, M. (2015). Het Nieuwe Oud: een narratief onderzoek naar de verwachtingen en voorbereidingen rondom ouders worden in de gemeente Lingewaal van 55 tot 70 jaar. Nijmegen: HAN.
 • 2015 Kwakernaak, M. (2015). Werkboek Sociale Plattegrond. Nijmegen/Schijndel: HAN/Gemeente Schijndel.
 • 2015 Kwakernaak, M. (2015). Je woont hier niet zomaar. Een narratief onderzoek naar behoeften rondom zorg, ondersteuning en ontmoeting in Wageningen-Hoog en -Wageningen Zuidoost. Nijmegen: HAN.
 • 2015 Kwakernaak, M. & Deuten, J. (2015). Een eerste blik op de Toegang [in Tilburg] Kwalitatieve evaluatie fase 1. Eindhoven/Nijmegen: Jochum Deuten Advies & Onderzoek/HAN.
 • 2014 Kwakernaak, M. & Biene, M.A.W. van (2014). Wageningen in Transitie. Een narratief onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen rondom participatie, zorg en ondersteuning van ouderen en hulpbehoevende inwoners van Wageningen. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • 2014 Kwakernaak., M., Veld, A. de, & Biene, M.A.W. van (2014). Ervaring met de Toegang: een narratief onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen rondom toegang tot zorg en dienstverlening in Elst en Herveld-Andelst. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Wmo Werkplaats Nijmegen/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • 2014 Kwakernaak., M., Veld, A. de, & Biene, M.A.W. van (2014). Actief in Overbetuwe: Een narratief onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen rondom participatie in werk en betekenisvolle dagbesteding in de gemeente Overbetuwe. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Wmo Werkplaats Nijmegen/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • 2014 Kwakernaak, M., Visser, G. & Van Biene, M.A.W. (2014). De zorgzame wijk: Apeldoorn-Noordoost in transitie. Een narratief onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen rondom participatie, zorg en ondersteuning van ouderen en hulpbehoevende inwoners van Apeldoorn-Noordoost. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/HAN VDO.
 • 2014 Kwakernaak, M. & Visser, G. (2014). Evaluatierapport SoNeStra. Een evaluatie van 5 SoNeStra/Sociale Wijkteams in Zutphen. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • 2014 Kwakernaak, M. & Visser, G. (2014). Oss kantelt! Een evaluatierapport over de effectiviteit en efficiëntie van gekantelde werkwijzen van de sociale teams in Oss. Onderzoeksrapport. Nijmegen: Wmo Werkplaats Nijmegen/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • 2014 Deuten, J. & Kwakernaak, M. (2014). Effectanalyse TEAMs Tilburg. Evaluatie wijkteamaanpak. Nijmegen/Eindhoven: Jochum Deuten Advies en Onderzoek/HAN.
 • 2014 Jansen, E., & Kwakernaak, M. (2014). Verbindend sociaal werken in de netwerksamenleving. In: Thienpoint, K. (red.), Sociaal Werk verbind(t), Gent: Artevelde Hogeschool.
 • 2013 Janssen, J. Kwakernaak, M. Visser, G., Biene, M.A.W. van, & Jansen, E. (2013). Samen op weg naar de Regelarme Wijk. Nijmegen/Alphen aan de Rijn: HAN/Anculare.
 • 2013 Jansen, E., Kwakernaak, M. & Veld, A. de, (2013). Zichtbaar schakelen in de wijk. Een verdiepend onderzoek. STMG Wijkverpleegkundigen Zichtbare Schakel. HAN: Nijmegen.
 • 2012 Kwakernaak, M. (2012). Accessibility devices in the age of the elderly. Addressing the experiences of mobility scooter usage by senior citizens. Master thesis: ‘Urban and Regional Planning’. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • 2011 Kwakernaak, M. (2011). Brain drain boven Groningen? Een onderzoek naar verhuismotieven van hoogopgeleide jongeren in een krimpregio. Casus: COROP-regio Delfzijl en omgeving. Bachelor thesis – Sociale geografie en planologie. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.