Dr. Maaike van Rooijen

Senior onderzoeker

Binnen het Verwey-Jonker instituut hou ik me vooral bezig met onderwijs vraagstukken. Vaak in relatie tot andere domeinen, zoals de jeugdhulp en (toegang tot) de arbeidsmarkt. Projecten waar ik bij betrokken ben, zijn vaak gericht op jongeren in een kwetsbare positie en hoe zij ondersteund kunnen worden om zich verder te ontwikkelen.

Na mijn promotietraject heb ik als postdoctoraal onderzoeker onderzoek gedaan naar risico- en succesfactoren voor leerlingen bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Hoewel wetenschappelijk onderzoek me heel erg aanspreekt, wilde ik graag meer praktijkgericht onderzoek doen. Om in gesprek te kunnen gaan met de mensen over wie het onderzoek gaat. En aandacht te hebben voor de vertaling van resultaten naar de dagelijkse (onderwijs)praktijk. Mijn doel is dat onze onderzoeken impact hebben en leiden tot veranderingen. Bijvoorbeeld dat werkwijze van interventies wordt aangescherpt of dat het beleid wordt aangepast.

Verschillende methoden

Ik doe graag verschillende type projecten en gebruik verschillende onderzoeksmethoden. Zo ben ik betrokken bij een longitudinaal onderzoek, waarbij we doormiddel van een vragenlijst de rol van veerkracht en participatie van kwetsbare jongeren in kaart brengen. Weer iets heel anders, is de verkenning naar schooladviezen voor jongeren met een migratieachtergrond, waarbij mijn collega’s en ik ons hebben gericht op het perspectief van onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen zelf.

Dr. Maaike van Rooijen

Senior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2017 – Sheridan, R., Van Rooijen, M., Giles, O., Mushtaq, F., Steenbergen, B., Mon-Williams, M, & Waterman, A. (2017). Counting on the mental number line to make a move: sensorimotor (‘pen’) control and numerical processing. Experimental Brain Research, 235 (10), 3141-3152.
 • 2017 – Van Rooijen, M., Korpershoek, H., Vugteveen, J., & Opdenakker. M.-C. (2017). De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs en de verdere schoolloopbaan. Pedagogische Studiën, 94 (2), 110-134.
 • 2017 – Middelkamp, J., Van Rooijen, M., Wolfhagen, P. & Steenbergen, B. (2017). The effects of a self-efficacy intervention on exercise behavior of fitness club members in 52 weeks and long-term relationships of transtheoretical model constructs. Journal of Sport Science & Medicine, 16, 163-171.
 • 2016 – Korpershoek, H., Beijer, C., Spithoff, M., Naaijer, H. M., Timmermans, A. C., van Rooijen, M., Vugteveen, J. & Opdenakker, M-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 1: reviewstudie naar de po-vo en de vmbo-mbo overgang. Groningen: GION onderzoek/onderwijs.
 • 2016 – Middelkamp, J., Van Rooijen, M., Wolfhagen, P. & Steenbergen, B. (2016). The effects of two self-regulation interventions to increase self-efficacy and group exercise behavior in fitness. Journal of Sport Science & Medicine, 15, 358-364
 • 2016 – Van Rooijen, M. & Korpershoek, H. (2016). Meervoudig advies helpt vooruit. Didactief online.
 • 2016 – Warrens, M., van Rooijen, M., Korpershoek, H. & Opdenakker, M.-C. (2016). Maak brugklassen breed en meerjarig. Didactief (september 2016).
 • 2016 – Van Rooijen, M., Korpershoek, H., Vugteveen, J., Timmermans, A.C. & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 2: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo overgang. GION Onderwijs/Onderzoek.
 • 2016 – Vugteveen, J., Timmermans, A.C., Korpershoek, H., Van Rooijen, M. & Opdenakker, M.-C. (2016). Overgangen en aansluitingen in het onderwijs. Deelrapportage 3: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de vmbo-mbo overgang. GION Onderwijs/Onderzoek.
 • 2016 – Middelkamp, J., Van Rooijen, M. & Steenbergen, B. (2016). Attendance Behavior of Ex-members in Fitness Clubs: A Retrospective Study Applying the Stages of Change. Perceptual and Motor Skills, 122, 350–359.
 • 2015 – Van Rooijen, M., Verhoeven, L. & Steenbergen, B. (2015). From numeracy to arithmetic: precursors
  of the development of numeracy in children with cerebral palsy from 6 till 8 years of age. Research in Developmental Disabilities, 45-46, 49-57.
 • 2015 – Van Rooijen, M. (2015). Development of early numeracy performance in children with
  cerebral palsy. PhD thesis. Radboud Universiteit Nijmegen.
 • 2015 – Van Rooijen, M., Verhoeven, L. & Steenbergen, B. (2015). Working memory and fine motor skills predict early numeracy performance of children with cerebral palsy. Child Neuropsychology. Doi: 10.1080/09297049.2015.1046426
 • 2014 – Van Rooijen, M., Verhoeven, L., Smits, D.-W., Dallmeijer, A., Becher, J.G. & Steenbergen, B. (2014). Cognitive precursors of arithmetic development in primary school children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities, 35, 826-832.
 • 2012 – Van Rooijen, M., Verhoeven, L., Smits, D.-W., Ketelaar, M., Becher, J.G. & Steenbergen, B. (2012). Arithmetic performance of children with cerebral palsy: The influence of cognitive and motor factors. Research in Developmental Disabilities, 33, 530-537.
 • 2011 – Van Rooijen, M., Verhoeven, L. & Steenbergen, B. (2011). Early numeracy in cerebral palsy: Review and future directions. Developmental Medicine and Child Neurology, 53, 202-209.