De ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek

Evaluatie Programma versterking kennisinfrastructuur
PublicatiesGepubliceerd op: 04-11-21
Onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden, dat is het doel van het Programma Versterking Kennisinfrastructuur van de PO-raad in samenwerking met de Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De aanleiding voor het programma is de beperkte verbondenheid tussen primair onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze moet versterkt worden. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma en publiceert de bevindingen in het rapport: De ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek.

Onderzoekers en onderwijsprofessionals zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van onderwijs in Nederland beter moet en kan. Er wordt al veel onderzoek gedaan naar wat werkt en wat niet werkt in het onderwijs. De resultaten van onderzoek vinden de weg echter maar heel beperkt naar de klaslokalen. Aan de andere kant komen kennisbehoeften van leraren ook niet vanzelf bij de wetenschap terecht. Er is dus een afstand te overbruggen tussen de werelden van onderzoek en onderwijspraktijk. Juist aan deze overbrugging is gewerkt in het Programma Versterking Kennisinfrastructuur.

De bevindingen van de evaluatie van het Programma Versterking Kennisinfrastructuur zijn te lezen in het rapport ‘De ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek‘. Spectrum verzorgde een visualisatie van de uitkomsten. Deze visualisatie is hier te vinden.

Onderzoekers

Met medewerking van

  • Harrie JonkmanSenior onderzoeker

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: