Leyla Reches, MSc

Onderzoeker

Het mooiste van mijn werk vind ik het samenbrengen van kwalitatieve en kwantitatieve data om een vraagstuk vanuit meerdere oogpunten te belichten

Leyla Reches
Bij het Verwey-Jonker Instituut houd ik me bezig met kwalitatief en kwantitatief onderzoek op het gebied van polarisatie, diversiteit en onderwijs. Als onderzoeker en sociaal psycholoog ben ik geïnteresseerd in de relaties tussen groepen met verschillende achtergronden en de vraag hoe deze relaties versterkt kunnen worden.

Met het onderzoek ‘Polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden: oorzaken, verschijningsvormen en aanpakken’ hebben we laten zien welke denkbeelden jongeren in deze gebieden hebben over mensen met een migratieachtergrond en tegen welke moeilijkheden jongerenwerkers aanlopen. Ik vind het bijzonder om in gesprek te gaan en mensen die zich niet altijd gehoord voelen hun verhaal te laten vertellen. Moeilijkheden, aanpakken en oplossingen waar nog geen aandacht voor is kunnen zo worden belicht, en het vertalen hiervan naar praktische aanbevelingen of richtlijnen biedt handvatten voor onder andere professionals.   

Neem contact met mij op bij polarisatie-en diversiteitsvraagstukken! 

Leyla Reches, MSc

Onderzoeker