‘Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen’

Nationaliteit en verblijfspositie van Roma in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 18-10-22
Op dit moment wonen er naar schatting enige honderden Roma in Nederland die geregistreerd staan met nationaliteit onbekend of als staatloos. Deze Roma hebben minder rechten dan personen die wel een nationaliteit hebben. Zij mogen bijvoorbeeld niet legaal werken en hebben geen recht op een uitkering. Veel problemen lijken voort te komen uit het ontbreken van documenten, zoals een geboorteaangifte. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van het WODC een verkennend onderzoek naar deze groep Roma.

De Nederlandse staat heeft een verplichting om staatloosheid terug te dringen, omdat zij twee VN-verdragen heeft ondertekend. Zowel Roma als professionals die we voor het onderzoek spraken weten echter niet altijd goed te benoemen wanneer er sprake is van staatloosheid. Staatloosheid werd vooral in verband gebracht met het ontbreken van documenten en een zwakke verblijfspositie. De respondenten benadrukten vaak dat het hele systeem rondom verblijfsrecht en de geldende voorwaarden te ingewikkeld en bureaucratisch is.

Het om een complex probleem, blijkt ook uit het onderzoek. In het rapport dragen de onderzoekers oplossingsrichtingen aan.

Met medewerking van

 • Amella Mesic
 • Micky OutOnderzoeker

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: