Drs. Corine van Egten

Senior onderzoeker

De verbinding maken tussen beleid en de mensen die het betreft. Dat is de rode draad in mijn werk.

Corine van Egten
Vluchtelingen, inburgeraars, migranten en financieel kwetsbare mensen: ze zitten vaak niet aan tafel om het beleid dat op hen gericht is, mee te ontwikkelen. In mijn werk als senior onderzoeker poog ik beleidsmakers inzicht te geven in de wereld van de mensen waar het om gaat, in al hun diversiteit, om op die manier effectief beleid te bevorderen.

Als andragoog ben ik gewend te schakelen en te verbinden tussen de verschillende niveaus van beleid, uitvoeringsorganisaties tot de (individuen in) de doelgroep. Ik heb zowel ervaring als beleidsonderzoeker als in de uitvoeringspraktijk en structureel contact met vluchtelingen en andere migranten via mijn vrijwilligerswerk. Deze combinatie helpt me om tot de essentie van maatschappelijke vraagstukken rond deze doelgroepen te komen en om praktische en realistische beleidsaanbevelingen te formuleren.

In mijn projecten bij het Verwey-Jonker Instituut is dat schakelen tussen niveaus ook goed zichtbaar: de ene keer vertaal ik de behoeften en toekomstwensen van jonge inburgeraars naar adviezen voor taalaanbieders en lokale beleidsmakers. De andere keer zoek ik samen met wetenschappers en NGO’s naar de beste manier om succesvolle interventies voor vluchtelingen op te schalen, of evalueer ik een lokaal samenwerkingsproject ter versterking van de mentale veerkracht van inburgeraars.

Bent u op zoek naar meer inzicht in uw doelgroep en realistische aanbevelingen voor beleid? Neem dan contact met me op.

Drs. Corine van Egten

Senior onderzoeker

Externe publicaties