Directie Verwey-Jonker Instituut

Prof. dr. Majone Steketee studeerde in 1986 af als andragoloog en promoveerde in 1995 op het onderwerp vrouwenhulpverlening in de psychiatrie. Haar expertise ligt op de terreinen van jeugd(zorg), geweld en veiligheid in gezinnen, en op de scheidslijn van recht en hulp. Ook doet zij veel internationaal onderzoek naar (factoren) van jeugdcriminaliteit, zoals de zelfrapportage van jeugdcriminaliteit in 33 landen, de relatie tussen geweld in gezinnen en jeugdcriminaliteit en de preventie van intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Sinds 2016 is zij bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich met name bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld.

Dr. Onno de Zwart is vanaf 2019 algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Daarnaast is hij vanaf 2019 ook voorzitter van de Raad van Bestuur. De Zwart werkte voorheen bij de Gemeente Rotterdam als Directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp. Waar hij o.a. verantwoordelijk was voor het beleid rondom Wmo en de Jeugdwet in Rotterdam. Daarvoor heeft hij gewerkt als Directeur GGD Rotterdam-Rijnmond. Onno is dan ook expert op het snijvlak van welzijn en beleid.

Directie