Wonen met een beperking

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 24-04-2019
Nieuws
‘Zo gewoon mogelijk wonen’, mensen met een beperking, die hulp en ondersteuning nodig hebben, geven er vaak de voorkeur aan. Maar het is niet altijd mogelijk om zo ‘gewoon mogelijk’ te wonen. In het onderzoek ‘Wonen met een beperking’ onderzoekt Dr. Marian van der Klein de woonwensen en -behoeften van mensen met een chronische ziekte, psychische aandoening, handicap of verstandelijke beperking.

Mensen hebben soms aanpassingen in hun woning nodig zodat de rolstoel erdoor kan. Of huishoudelijke hulp of juist professionele begeleiding bij het betalen van rekeningen of de dagindeling. Meestal is ondersteuning niet 24/7 nodig, maar met een klein beetje hulp kunnen mensen met een beperking al een stuk zelfstandiger wonen. De ministeries van BZK en VWS hebben ons gevraagd om speciaal te letten op de wensen van jongvolwassenen met een beperking. – onderzoeker Marian van der Klein

Kleinschalig én in een gewone woonwijk, met zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven is voor veel mensen het doel (Voss et al. 2017 in SCP 2018). Maar hoe zit het met het aanbod op de woonmarkt en met het aanbod van woonzorgarrangementen? Recent onderzoek (o.a. SCP, 2018) laat zien dat mensen met een beperking gebaat zijn bij nieuwe vormen. Maar hoe moeten deze nieuwe woonvormen eruit zien? Er is onduidelijkheid over de aard en omvang van de vraag naar die specifieke woningen of woonvormen voor mensen met een beperking en de knelpunten die zij ervaren bij het vinden van een geschikte woning. Dit onderzoek spitst zich toe op drie elementen:

• De aard van de vraag naar specifieke woningen of woonvormen voor mensen met een beperking;
• De omvang van de vraag naar specifieke woningen of woonvormen voor mensen met een beperking;
• En de knelpunten die mensen met een beperking ervaren bij het vinden van een geschikte woning.

Marian van der Klein over het onderzoek:

We zullen vragenlijst onderzoek doen en groepsgesprekken houden met jongeren en volwassenen uit de doelgroep. Wie het belangrijk vindt om over wonen met een beperking mee te praten en daar eind mei tijd voor wil maken, kan ons bellen op 030 2300799.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een verkenning van de behoeften en de knelpunten rond wonen bij mensen die net als iedereen prettig, veilig en zo zelfstandig mogelijk willen wonen.

Marian van der Klein

Contact
Gezondheid en zorg 2019

Maatwerk in wonen

  • Marian van der Klein,
  • Lineke van Hal,
  • Marlinda van der Hoff,
  • Bas Tierolf,
  • Tineke Meulenkamp
ISBN 978-90-5830-974-7Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: