Uitstel of afstel van de zorgvraag door Covid-19?

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 18-02-2021
Artikel
De eerste lockdown vanwege de coronacrisis, had gevolgen voor de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp in Amsterdam. Er werd minder gebruik gemaakt van deze voorzieningen, maar de professionals waren niet minder tijd kwijt aan het leveren van zorg. Voor de toekomst verwachten professionals dat het aantal cliënten eerder zal toe- dan afnemen. In het onderzoek ‘Uitstel of afstel van de zorgvraag door Covid-19’ is gekeken welke lessen geleerd kunnen worden uit de eerste lockdown en de versoepelingen die daarop volgden. Het onderzoek is op 18 februari  tijdens de NEJA conferentie gepresenteerd.

Dit onderzoek is in opdracht van en samen met de gemeente Amsterdam uitgevoerd. Het aantal beschikkingen en verleningen bij de Wmo was in april en mei 2020 (midden in de eerste lockdown) lager dan een jaar eerder. Het aantal unieke Wmo-cliënten is vrijwel identiek aan 2019, maar het verschilt per voorziening of de aantallen zijn toe- of afgenomen. Bij jeugdhulp is het aantal beschikkingen en verlengingen niet goed te vergelijken met eerdere jaren. Het aantal unieke cliënten is in 2020 gestegen ten opzichte van 2018 en 2019.

Behoudend

Uit de antwoorden op de vragenlijsten en uit de interviews komt naar voren dat veel professionals, maar ook cliënten, enigszins behoudend tegenover veranderingen lijken te staan. Zij verwachten dat na de coronacrisis alles weer wordt zoals het was.

Over sommige groepen maken professionals zich meer zorgen dan over andere. De hulpbehoefte van Amsterdammers in het algemeen is gelijk gebleven, maar volgens professionals moet een deel nog worden ingehaald en zullen de wachtlijsten oplopen. De meeste professionals verwachten niet dat cliënten met minder of andere zorg uit de voeten kunnen en ze verwachten ook niet dat dit in de toekomst zo zal zijn. Met sommige cliënten gaat het volgens professionals beter sinds de coronacrisis, maar dit verschilt volgens hen van cliënt tot cliënt.

Aangepaste hulp

De manier waarop de hulpverlening was aangepast naar aanleiding van de coronamaatregelen, liep sterk uiteen. Wanneer de hulp op een andere manier werd georganiseerd, was dit vrijwel altijd digitaal. Hier was men wisselend tevreden over en zowel professionals als cliënten geven de voorkeur aan face-to-face-contact, ook als ze de digitale ondersteuning goed vonden werken.

Jongeren die bij Levvel in een residentiële voorziening wonen, ervaarden de coronaperiode over het algemeen als negatief. Hun oordeel over de ondersteuning vanuit jeugdhulp veranderde nauwelijks door de coronamaatregelen.

Aanbevelingen

De uitdaging voor de hulp- en zorgverlening is in de tussentijd niet minder geworden. De verwachting is dat de problematiek – en daarmee de behoefte aan ondersteuning, zorg en hulp – de komende periode zal toenemen. De onduidelijke toekomst vraagt de komende tijd een grote flexibiliteit van zowel hulp- en zorgorganisaties als van de gemeente. Wij raden daarom aan om met elkaar in te gesprek te blijven over het gewenste voorzieningenniveau en om gezamenlijk te kijken welke kansen en mogelijkheden er liggen om te verbeteren en vernieuwen.

In de rapportage staan aanbevelingen voor zowel uitvoerende organisaties en professionals als voor de gemeente Amsterdam. Download de volledige rapportage hier.

 

 

Liselotte van Loon-Dikkers

Contact
Gezondheid en zorg 2021

Uitstel of afstel van zorgvraag door Covid-19?

  • Liselotte van Loon-Dikkers,
  • Frouke Sondeijker,
  • Marlinda van der Hoff,
  • Mathilde Compagner,
  • Onno de Zwart
ISBN 978-94-6409-060-4Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: