Succesvolle aanpak huurschuld getest bij particuliere verhuurders

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 30-10-2019
Nieuws
‘Vroeg Eropaf’, zo heet de schulden aanpak die circa tien jaar geleden ontwikkeld werd door de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningbouwcorporaties. Wat begon als een pilotaanpak, die op beperkte steun kon rekenen, is inmiddels uitgegroeid tot de standaard aanpak bij vroeg signalering van schulden voor woningbouwcorporaties in Amsterdam. Bovendien – door succes – uitgegroeid tot een aanpak van nationale bekendheid.

Sinds de aanpak is het aantal huisuitzettingen, door woningbouwcorporaties, in de laatste tien jaar drastisch gedaald. De Amsterdamse gemeenteraad wil daarom nu particuliere verhuurders betrekken bij de aanpak om zo meer mensen met (dreigende) schulden te bereiken. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken in hoeverre particuliere verhuurders openstaan voor de aanpak. En zo ja, wat de doorslaggevende argumenten zijn om de aanpak wel of niet toe te passen.

Particuliere onderzoeker die meedoen aan het onderzoek moeten voldoen aan twee criteria:

 • Particuliere verhuurders moeten een substantieel aantal woningen hebben
 • Particuliere verhuurders die meedoen moeten huurders hebben die te maken hebben met incasso’s, deurwaarders en/of ontruimingen.

De hoofdvraag van het verkennend onderzoek is:

‘Wat zijn de belangrijkste argumenten voor particuliere verhuurders om al dan niet deel te nemen aan de aanpak ‘vroeg erop af’.

Voor het onderzoek is een lijst van circa veertig particuliere verhuurders geselecteerd waarvan een groot deel bereid is tot deelname aan het onderzoek. Met hen wordt een interview afgenomen door de onderzoekers.
Het onderzoek wordt eind 2019 afgerond en zal begin 2020 naar buiten gebracht worden.

Over Vroeg Eropaf

 • Mensen met schulden wachten gemiddeld tot 40.000 euro schuld vóórdat ze hulp inschakelen. Met ‘Vroeg Eropaf’, wordt er snel actief contact gezocht met huurders die de huur een, twee of driemaal niet kunnen opbrengen.
 • Actief benaderen van mensen met kleine schuld, zorgt ervoor dat problemen minder snel escaleren en achterstanden laag blijven.
 • Door de actieve toenadering worden mensen sneller gewezen op de mogelijkheden tot hulp. Zo weten sommige mensen niet dat ze huurtoeslag of zorgtoeslag kunnen aanvragen.
 • Deze aanpak heeft als resultaat dat de lopende huur sneller weer betaald wordt en er sneller een haalbare betalingsregeling kan worden ingezet.
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat €1,- investeren in de aanpak, de samenleving €2,20,- oplevert. Schulden zijn immers lager, waardoor deurwaarders en incassogroepen minder vaak worden ingeschakeld. Ook zijn de kosten van schulddienstverlening door gemeenten lager. Tot slot, als schuld afneemt, neemt stress ook af, waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van zorg.

Marjolein Odekerken

Contact
Armoede en schulden 2020

Vroeg Erop Af in de particuliere verhuur?

 • Antoniek Vermeulen,
 • Monique Stavenuiter,
 • Micky Out,
 • Tara Jibodh
ISBN 978-90-5830-979-2Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: