Vroeg Erop Af in de particuliere verhuur?

PublicatiesGepubliceerd op: 25-12-19
De gemeente Amsterdam heeft samen met de woningcorporaties een aanpak “Vroegsignalering van schulden” ontwikkeld. Vanwege het succes van die aanpak heeft de gemeente het Verwey-Jonker Instituut gevraagd te onderzoeken of ook de particuliere verhuurders bereid zouden zijn om mee te doen aan Vroegsignalering.

We interviewden particuliere verhuurders van enige omvang die de afgelopen tijd met huurschulden te maken hebben gehad. Een groot deel van hen bleek de aanpak Vroegsignalering nog niet te kennen en is er door het onderzoek pas mee bekend geraakt. Ondanks dat de omvang van de huurachterstanden bij de meeste verhuurders beperkt bleek en het door de meesten niet als een groot probleem werd ervaren, was een groot deel van de verhuurders toch positief over deelname aan de aanpak. Zij zien het als een extra mogelijkheid om incassotrajecten en ontruimingen te voorkomen. Bovendien verwachten zij dat deelname aan Vroegsignalering kansen biedt om ook op andere gebieden met de gemeente samen te werken. Zij denken dan bijvoorbeeld aan de aanpak van overlast en oneigenlijk gebruik van de woningen.

In het rapport doen we aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam voor een vervolgtraject met de particuliere verhuurders. De gemeente Amsterdam heeft laten weten op korte termijn met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: