Nieuwkomers leren over de Nederlandse cultuur bij ‘Het Gesprek’

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 15-03-2019
Nieuws
Nieuwkomers in de omgeving van Leiden leren sinds 2016 in de training ‘Het Gesprek’ meer over de Nederlandse cultuur. Dit programma is nu ook beschikbaar voor andere gemeenten en partijen die nieuwkomers begeleiden.

Het Gesprek is een trainingsprogramma waarin nieuwkomers meer leren over de Nederlandse cultuur, normen en waarden. Tijdens dit gesprek gaan de deelnemers in op de verschillen en overeenkomsten tussen de culturen. Ze leren waar verschillen vandaan komen en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Onderzoeker Hans Bellaart van het Verwey-Jonker Instituut ondersteunde de ontwikkeling van dit programma. Dit betrof de opzet, de voorbeelden, theorieën en methodes van de training. De focus ligt op de Nederlandse cultuur, omdat de nieuwkomers zo beter aansluiting vinden. Alleen de taal leren is onvoldoende om te integreren. De nieuwkomers hebben nieuwe referentiekaders nodig om te interpreteren wat gangbaar is in de Nederlandse cultuur. In de training komen daarom verschillende thema’s aan bod, zoals verschillen tussen een individugerichte cultuur versus een groepsgerichte cultuur, communicatie, voor jezelf opkomen en zelfredzaamheid. Ook komen thema’s als vrijheid in Nederland, euthanasie en abortus aan de orde. Naast theorie over de cultuur, brengen de deelnemers het ook in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van rollenspel. Op de site van Kennisplatform Inclusief Samenleven verscheen een kort interview met Marieke Oudshoorn van de gemeente Leiden, die betrokken is bij Het Gesprek.

Verder lezen? Klik hier voor een beschrijving van Het gesprek.

Hans Bellaart

Contact
Diversiteit 2019

‘Het Gesprek’

  • Hans Bellaart
Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: