‘Het Gesprek’

Training voor nieuwkomers over de Nederlandse cultuur
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 15-03-19
‘Het Gesprek’ is een onderdeel van het integrale trainingsaanbod van de gemeente Leiden om statushouders de belangrijkste kernwaarden van de Nederlandse cultuur te leren.

 

Deelnemers krijgen inzicht in cultuurverschillen waardoor zij zich beter en met meer vertrouwen kunnen redden in de Nederlandse samenleving. Ze bouwen hierbij bewust nieuwe referentiekaders op. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde dit programma, en werkte samen met de ontwikkelaars om het verder te ontwikkelen en overdraagbaar te maken. ‘Het Gesprek’ is nu ook beschikbaar voor andere gemeenten en partijen die nieuwkomers begeleiden.

Een beschrijving van het programma is te downloaden via deze link naar DZB Leiden. Ga vervolgens naar ‘Documenten’ en kies voor ‘6. Het Gesprek’.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: