Nieuw verschenen boek: Werken in jeugdteams jeugd

Bekijk het inkijkexemplaar via de link onderaan deze pagina
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 18-11-2021
Artikel
Werken in wijkteams jeugd gaat in op alle aspecten van het werken in een wijkteam: van het leren aansluiten bij ouders en jongeren en het werken in een interdisciplinair team tot de kaders vanuit de wet en het gemeentelijk beleid. Door de vele praktijkvoorbeelden die zijn opgenomen, geeft de uitgave een op de praktijk gebaseerd inkijkje in het werkveld van (toekomstig) professionals die in of met wijkteams werken.

De belangrijkste basis voor het boek vormen onderzoeken die tussen 2015 en 2020 zijn uitgevoerd in en met de Amsterdamse wijkteams jeugd: de teams van Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Door de diverse problematiek en de soms uiterst complexe casuïstiek is de taak van het wijkteam zeer breed. Preventie en signaleren vormen een belangrijk onderdeel van de taak, net als het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk en tijdig de juiste hulp inzetten. Wijkteams bieden vrij toegankelijke hulp en vormen de spil van de jeugdzorg.

Werken in wijkteams jeugd bestaat uit drie delen. In deel I komt de opdracht van wijkteams aan de orde en wat werken in een wijkteam voor professionals betekent. Deel II besteedt aandacht aan een aantal kernthema’s waarmee alle professionals in een wijkteam te maken krijgen, zoals inclusief werken, werken met jongeren, eigen kracht stimuleren en veiligheid. Ten slotte komt in deel III aan de orde hoe individuele wijkteamprofessionals en wijkteams als geheel kunnen blijven leren om de kwaliteit van hun werk te onderhouden en versterken.

Over de auteurs

Leonieke Boendermaker is sociaal pedagoog en werkt als lector Jeugdzorg bij de Hogeschool van Amsterdam en is projectleider bij de Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland.

Marjolijn Distelbrink is sociaal wetenschapper, werkt als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en is coördinator van de Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland.

Roel van Goor is associate lector Jeugd en Samenleving en docent aan de masteropleiding Pedagogiek bij Hogeschool Inholland.

Trees Pels is pedagoog en werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker. Daarnaast is zij adviseur kwaliteit van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Bestellen

Werken in wijkteams jeugd
Leonieke Boendermaker, Marjolijn Distelbrink, Roel van Goor, Trees Pels (red.)
ISBN: 978 90 469 0812 9
208 pagina’s
€ 22,95
Online inkijkexemplaar

Marjolijn Distelbrink

Contact
Jeugd en opvoeding 2020

Moeders van de tweede generatie

  • Marjolijn Distelbrink,
  • Mehmet Day,
  • Mariam Badou,
  • Amber Cové,
  • Jamila Achahchah,
  • Trees Pels
ISBN 978-94-6409-013-0Download via KIS
Deel dit nieuwsbericht op: