Minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen geïnteresseerd in uitkomsten rapport jeugdbescherming

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 07-11-2022
Artikel
Prof. dr. Majone Steketee was vrijdag 4 november j.l. in Den Haag bij minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS)  om te praten over de uitkomsten van het onderzoek ‘Hoe bescherm je kinderen als het thuis onveilig is.’

Beide bewindslieden waren zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek voor hun toekomstige beleid. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van een kinderbeschermingsmaatregel bijdraagt aan het verbeteren  van de veiligheid in het gezin en daarmee aan het welzijn van kinderen en ouders.

Gezamenlijk

Maar uit het onderzoek komt ook naar voren dat het nodig is dat er meer gezamenlijk wordt opgetrokken in de aanpak van huiselijk geweld. Er moet ook aandacht zijn voor de problemen van de ouders.

Juist voor gezinnen waar de inzet van de jeugdbescherming nodig blijkt te zijn, levert de samenwerking met de gespecialiseerde aanpak van huiselijk geweld de beste resultaten op. Het geweld neemt significant af en dat is goed voor het welzijn van ouders én kinderen.

Voorkomen

Minister Weerwind was ook geïnteresseerd in wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Een probleemanalyse waarbij de ouders betrokken worden en ook oog is voor onderliggende problematiek, kan ertoe bijdragen dat het geweld in gezinnen daadwerkelijk stopt.

Ondanks dat de inzet van jeugdbescherming positieve resultaten oplevert, blijft het geweld in de helft van de gezinnen die aan het onderzoek meededen, nog voortduren.

Majone Steketee: ‘Pas als het geweld echt stopt, zie je dat het welzijn van de kinderen echt met sprongen vooruit gaat en ze uiteindelijk op hetzelfde niveau als dat van de algemene Nederlandse bevolking komen.’

 

Majone Steketee

Contact
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Hoe bescherm je kinderen als het thuis onveilig is?

  • Majone Steketee,
  • Eline Doelman
978-94-6409-193-9Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: