Hoe bescherm je kinderen als het thuis onveilig is?

Een longitudinaal onderzoek naar de meerwaarde van de jeugdbescherming in gezinnen waar sprake is van kindermishandeling
PublicatiesGepubliceerd op: 27-10-22
In Nederland groeien veel kinderen op in gezinnen waar sprake is van kindermishandeling. De aanpak hiervan is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen in ons land. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht of de inzet van een kinderbeschermingsmaatregel effectief is. Is er na verloop van tijd een verbetering in de gezinnen? Is de kindermishandeling afgenomen en is het welzijn van kinderen en ouders verbeterd?

In het onderzoek zijn 480 gezinnen, waar sprake is van kindermishandeling en waar een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd, anderhalf jaar gevolgd. Dit na de start van de uitvoering van de maatregel door de gecertificeerde instellingen (GI’s). Ouders en kinderen geven door middel van zelfrapportage een beeld van hoe het met hen gaat na het inzetten van een kinderbeschermingsmaatregel. Zij rapporteren over de veiligheid in het gezin, het welzijn van de kinderen en ouders.

Kindermishandeling neemt af

De resultaten van het onderzoek laten zien dat een kinderbeschermingsmaatregel werkt. Er is na het inzetten van deze maatregel minder sprake van kindermishandeling in betreffende gezinnen. Ouders zijn na de maatregel beter in staat om hun kinderen op te voeden. En er is een duidelijke verbetering in het welzijn van de kinderen.

Kinderbeschermingsmaatregelen voegen meer toe dan de vrijwillige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In vergelijkbare gezinnen wordt een sterkere voortuitgang geboekt als het gaat om het welzijn van kinderen en opvoedingsvaardigheden van ouders met bemoeienis van de jeugdbescherming dan zonder bemoeienis van de jeugdbescherming.

Het onderzoek naar het effectief beschermen van kinderen is uitgevoerd in het kader van de leerstoel Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2018 werd een bijzonder lectoraat  ingesteld door de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering  en het ministerie van Justitie en Veiligheid om meer kennis te verkrijgen over de effectiviteit van de kinderbescherming in Nederland.

Lees het persbericht over dit rapport.

Thema's

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: