Meer samenwerking nodig in aanpak drugshandel Amsterdams havengebied

Nieuw onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de VU
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 07-06-2021
Nieuws
Het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam (NZKG) wordt steeds meer gebruikt als smokkelroute door drugscriminelen. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de VU blijkt dat po­li­tie en andere veiligheidspart­ners meer en doel­ge­rich­ter moeten sa­men­wer­ken om drugs­cri­mi­na­li­teit in het ha­ven­ge­bied tegen te gaan.

Het NZKG is de groot­ste ben­zi­ne-op­slag­ha­ven en de twee­de ko­len- en ca­cao­ha­ven van de we­reld. Naast grote ha­ven­ter­mi­nals langs het water, zijn er in het ge­bied klei­ne­re be­drijfs­ver­za­mel­ge­bou­wen die vaak on­dui­de­lij­ke prak­tij­ken aan­trek­ken. Er komt onder andere cacao uit Zuid-Ame­ri­ka aan land, waar­mee on­ge­wild het cocaïne­trans­port wordt ge­fa­ci­li­teerd. Het gebied wordt hiermee steeds belangrijker als criminele uitwijkhaven, waar legale diensten benut worden door de georganiseerde drugscriminaliteit.

Samenwerking

Uit de interviews blijkt een grote wil tot samenwerken bij de verschillende partners, maar het ontbreekt aan gezamenlijke slagvaardigheid. Er is een gebrek aan eigenaarschap en er is sprake van bestuurlijke versplintering, ook vanwege het grote aantal relevante partners: verschillende politie-eenheden, RIEC’s, de douane, de FIOD, de KMar, inspecties, het Havenbedrijf en enkele gemeenten. In het bijzonder in het delen van informatie zit één van de grootste barrières. Onvoldoende kennis over de privacywetgeving leidt tot teveel terughoudendheid in het delen van informatie met veiligheidspartners en daarmee tot frustratie over elkaar.

Ondermijning

Het begrip ‘ondermijning’, dat wordt gebruikt om het type criminaliteit in de haven aan te duiden, heeft een averechts effect. Beleidsmatig heeft dit woord mobiliserend gewerkt, maar onduidelijkheid over het begrip verlamt de uitvoering en de samenwerking, vooral als het gaat over informatiedeling tussen politie en andere veiligheidspartners.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan om de aanpak minder complex te maken. Zo raden wij aan om een havenmarinier in te stellen die boven alle partijen staat. Hij of zij kan focus en regie brengen in de aanpak van de drugscriminaliteit in het gebied.

Lees hier het rapport of bekijk de infographic.

Amella Mesic

Ondermijning, criminaliteit en veiligheid 2021

Van verhalen naar verbalen

  • Yarin Eski,
  • Mauro Boelens,
  • Amella Mesic,
  • Hans Boutellier
ISBN: 97-890-1240-725-0Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: