Kansen voor samenwerking tussen gemeente en levensbeschouwelijke organisaties

In de ondersteuning van kwetsbare mensen
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 29-05-2018
Nieuws
In Den Haag is een groot aantal levensbeschouwelijke organisaties actief. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe de gemeente kan samenwerken met deze organisaties in het bereiken van geïsoleerde en kwetsbare Haagse inwoners. Hier zijn genoeg kansen voor, zo blijkt.

Onder levensbeschouwelijke organisaties verstaan we moskeeën, kerken, tempels, maar ook humanistische en boeddhistische groeperingen. Deze verbanden en groepen verschillen sterk in hun organisatorische kracht en opvattingen over hun rol in de maatschappij. Maar wat ze gemeen hebben, is nauw contact met moeilijke bereikbare en kwetsbare inwoners. Zij kunnen zo een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van deze mensen. Uit ons onderzoekt blijkt dat er volop kansen zijn voor samenwerking met de gemeente hierin.

Bij de gemeente is er echter nog onvoldoende kennis en aandacht voor de maatschappelijke rol en activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties. Deze organisaties zijn op hun beurt onvoldoende bekend met het Wmo-aanbod van de gemeente, en de kanalen waarlangs ondersteuning te verkrijgen is. Ook hebben levensbeschouwelijke organisaties behoefte aan erkenning van hun rol in de Haagse samenleving.

In het onderzoeksrapport doen wij een aantal aanbevelingen voor gemeenten en levensbeschouwelijke organisaties. Belangrijk is om kansen te zoeken voor samenwerking, en om elkaar te zien als partners in de ondersteuning van kwetsbare Hagenaars. Daarvoor is vertrouwen, erkenning, waardering, kennisuitwisseling en duurzaam beleid nodig.

Lees hier de reactie van de gemeente en van het platform Zorgzaam uit overtuiging.

Mariam Badou

Contact
Sociaal domein 2018

Levensbeschouwelijke organisaties en de Wmo in Den Haag

  • Jessica van den Toorn,
  • Maarten Davelaar,
  • Suzan de Winter-Koçak,
  • Mariam Badou
Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: