Handreiking voor gemeentes

Lokaal Weerbaar Bestuur
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 11-03-2020
Nieuws
Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken begeleidt het Verwey-Jonker Instituut samen met Bureau Broekhuizen de Leerkring Lokaal Weerbaar Bestuur.

Twaalf gemeenten nemen deel aan deze Leerkring Lokaal Weerbaar Bestuur. In zowel 2019 als 2020 worden vier bijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze sessies is het onderling uitwisselen van kennis, ervaring en adviezen over kwetsbare processen en lokale weerbaarheid. De opgedane kennis kunnen de gemeenten als input gebruiken om lokaal de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie te versterken.

Om de kennis uit de vier sessies van de leerkring in 2019 breder te verspreiden – zodat ook andere gemeenten ervan kunnen leren – tekenen we in dit document de belangrijkste handreikingen voor andere gemeenten op.

Download de handreiking hier

Roos de Wildt

Contact
Ondermijning, criminaliteit en veiligheid 2020

Lokale weerbaarheid: concrete handreikingen vanuit gemeenten

  • Jolijn Broekhuizen,
  • Roos de Wildt,
  • Hans Boutellier
ISBN 978-90-8304-823-9Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: