Lokale weerbaarheid: concrete handreikingen vanuit gemeenten

PublicatiesGepubliceerd op: 12-03-20
Twaalf gemeenten nemen deel aan deze Leerkring Lokaal Weerbaar Bestuur. In zowel 2019 als 2020 worden vier bijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze sessies is het onderling uitwisselen van kennis, ervaring en adviezen over kwetsbare processen en lokale weerbaarheid. De opgedane kennis kunnen de gemeenten als input gebruiken om lokaal de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie te versterken.

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken begeleidt het Verwey-Jonker Instituut samen met Bureau Broekhuizen deze leerkring. Om de kennis uit de vier sessies van de leerkring in 2019 breder te verspreiden zodat ook andere gemeenten ervan kunnen leren, tekenen we in dit document de belangrijkste handreikingen voor andere gemeenten op.

In samenwerking met Bureau broekhuizen

Onderzoekers

Thema's

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: