Lokale weerbaarheid: concrete handreikingen vanuit gemeenten

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 12-03-20
Twaalf gemeenten nemen deel aan deze Leerkring Lokaal Weerbaar Bestuur. In zowel 2019 als 2020 worden vier bijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze sessies is het onderling uitwisselen van kennis, ervaring en adviezen over kwetsbare processen en lokale weerbaarheid. De opgedane kennis kunnen de gemeenten als input gebruiken om lokaal de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie te versterken.

 

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken begeleidt het Verwey-Jonker Instituut samen met Bureau Broekhuizen deze leerkring. Om de kennis uit de vier sessies van de leerkring in 2019 breder te verspreiden zodat ook andere gemeenten ervan kunnen leren, tekenen we in dit document de belangrijkste handreikingen voor andere gemeenten op.

Zie ook: Bureau broekhuizen

Thema's

Deel deze publicatie op: