Goed ingerichte MDA++ helpt gezinnen met complexe problematiek huiselijk geweld en kindermishandeling

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 21-03-2023
Artikel
De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze om meervoudige complexe problematiek, waarbij er ook sprake is van geweld in gezinnen, effectief aan te pakken. Als onderdeel van het programma Geweld hoort nergens thuis zijn in twee regio’s pilots gestart om deze werkwijze van multidisciplinair en systeemgericht werken onder één dak door te ontwikkelen.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van het programmateam Geweld hoort nergens Thuis (inmiddels opgegaan in het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming) wat de effecten van deze aanpak zijn. Er is onderzoek gedaan in de twee pilotregio’s, Rotterdam en Hart van Brabant en in drie referentieregio’s, Friesland, Drenthe en West-Brabant.

Positief

Het Verwey-Jonker Instituut concludeert dat MDA++ over het algemeen positief wordt beschouwd. Het welzijn van ouders en kinderen verbetert, het geweld neemt af en een aantal risicofactoren – armoede, werkeloosheid, traumaklachten en opvoedstress – zijn duidelijk verminderd. Cliënten geven in de interviews aan dat de inzet van MDA++ een duidelijke meerwaarde heeft.

Professionals geven aan dat MDA++ een lacune in het aanbod opvult. Gezinnen met hele complexe meervoudige problematiek – waaronder geweld- kunnen nu beter geholpen worden. Tegelijkertijd ziet het Verwey-Jonker Instituut ook hoe lastig het is om het geweld duurzaam te stoppen. Er is een grote groep van gezinnen die bij de tweede meting nog steeds veelvuldig of ernstige vormen van huiselijk geweld rapporteren. Niet alle veranderingen zijn alleen toe te schrijven aan MDA++.

Werkzame elementen

In het rapport geeft het instituut aan welke werkzame elementen, die helpend zijn om de aanpak goed vorm te geven, uit de verschillende regio’s zijn opgehaald. Het advies aan het programmateam Toekomstscenario is om bij de ontwikkeling van het Regionaal Veiligheidsteam aan te sluiten bij en voort te bouwen op de kennis, ervaring en geleerde lessen binnen MDA++, en niet opnieuw te beginnen. Daarnaast wordt geadviseerd de bestaande Landelijke Bouwstenen MDA++ uit te breiden met een aantal meer inhoudelijke bouwstenen.

Het rapport van het Verwey-Jonker Instituut is te downloaden aan de rechterkant van deze pagina. Lees voor meer verdiepend onderzoek naar de MDA++ aanpak in regio Friesland het rapport ‘Samenwerken aan veiligheid‘ van Fier.

Frouke Sondeijker

Contact
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2023

Werkzame elementen MDA++ aanpak

  • Frouke Sondeijker,
  • Majone Steketee,
  • Mathilde Compagner,
  • Milou Lünnemann
ISBN 978-94-6409-214-1Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: