Derde cohortstudie huiselijk geweld: wat werkt om het geweld te stoppen?

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 06-04-2021
Nieuws
Het Verwey-Jonker Instituut gaat in opdracht van ZonMw een derde cohortstudie uitvoeren naar de resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is niet eenvoudig om veiligheid en herstel te brengen in gezinnen waar huiselijk geweld speelt, bleek uit twee eerdere cohortstudies. De grote complexiteit van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een programmatische en systemische aanpak.

Uit de eerste cohortstudie (2009-2013) werd al duidelijk dat het stoppen van geweld geen vanzelfsprekende zaak is.  Beleidsmakers in de vier grote steden wilden door dit onderzoek te weten komen wat het resultaat was van de nieuwe integrale aanpak huiselijk geweld in deze steden. Het partnergeweld bleek anderhalf jaar na melding in geen van de gezinnen daadwerkelijk te zijn gestopt.

Op de goede weg

Uit de tweede cohortstudie bleek dat we op de goede weg zijn als het gaat om de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Partnergeweld en kindermishandeling in gezinnen neemt duidelijk af als zij gemeld zijn bij Veilig Thuis.  In ongeveer drie op de tien gezinnen lukte het om het geweld te stoppen. Toch was er na anderhalf jaar hulp in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake van ernstig of veelvuldig geweld, wat zware gevolgen heeft voor de slachtoffers op korte en lange termijn.

Wat werkt?

Er wordt zowel landelijk als regionaal hard gewerkt aan het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze derde cohortstudie onderzoeken we daarom opnieuw wat werkt om het geweld te stoppen. Gedurende een jaar volgen we een groep volwassenen en gezinnen die in een bepaalde periode gemeld zijn bij Veilig Thuis vanwege zorgen over huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hoe gaat het na de melding? Lukt het om het geweld te stoppen en krijgen ze daarbij hulp en ondersteuning? Wat werkt op regionaal en op landelijk niveau?

Wij nemen vragenlijsten af over geweld, welzijn en hulp bij volwassenen en kinderen, slachtoffers en plegers. Dit doen we kort na de melding en een jaar later. Zo zien we in hoeverre geweld is gestopt, het welzijn is verbeterd en welke hulp daaraan kan bijdragen. De intentie van het ministerie van VWS en V&J is dat dit onderzoek elke twee jaar herhaald wordt in de helft van de Veilig Thuis regio’s, zodat elke VT-regio elke vier jaar beleidsinformatie krijgt. Zo wordt op landelijk en op regionaal niveau duidelijk of de gedane investeringen werken en hoe we de aanpak kunnen verbeteren om geweld steeds eerder en sneller te kunnen stoppen.

De publicatie van dit onderzoek verschijnt najaar 2023.

De 13 deelnemende Veilig Thuis regio´s

 • Friesland
 • Drenthe
 • Gelderland Noord Oost
 • Gelderland Midden
 • Gelderland Zuid
 • West-Brabant
 • Zuidoost Brabant
 • Zeeland
 • Noord Holland Noord
 • Hollands Midden
 • Zuid Holland Zuid
 • Noord Midden Limburg
 • Limburg Zuid

Liselotte van Loon-Dikkers

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: