Deelrapportage commissie De Winter

Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 12-06-2019
Nieuws
Vandaag publiceerde commissie De Winter het eindrapport naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. Het Verwey-Jonker Instituut voerde, in dit kader, verschillende onderzoeken uit in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Uit het persbericht:

Instellingen voor kinderen met psychiatrische problemen waren niet altijd de veilige omgeving die ze hadden moeten zijn om aan herstel te werken. In het verleden heeft in menig instelling geweld plaatsgevonden. Geweld tussen jongeren onderling, maar ook geweld van medewerkers tegen jongeren. Dat blijkt uit een deelonderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut verrichtte naar de kinder- en jeugdpsychiatrie van 1945 tot nu. Het deelonderzoek werd gedaan in opdracht van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, onder leiding van prof. Micha de Winter. De commissie presenteert vandaag haar eindrapport en de bijbehorende deelonderzoeken in Den Haag.

Voor het volledige persbericht van het Verwey-Jonker Instituut klik hier.

Voor het volledige rapport (en bronstudies) van het Verwey-Jonker Instituut over de kinder- en jeugdpsychiatrie klik hier.

Marian van der Klein

Contact
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2012

Aard en omvang van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en reacties op signalen van dit misbruik (1945-2008)

  • M.C. Timmerman,
  • Marian van der Klein,
  • M.C. Timmerman
Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: