Beter toekomstperspectief kwetsbare jongeren

Evaluatie Programma Meer Kansen voor Jongeren van het Oranje Fonds
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 03-05-2022
Artikel
Het Oranje Fonds liet het programma Meer Kansen voor Jongeren de afgelopen drie jaar door het Verwey-Jonker Instituut evalueren.  Uit dit onderzoek zijn interessante inzichten naar voren gekomen.

Het Oranje Fonds startte in 2018 met het programma Meer Kansen voor Jongeren (2018-2021). Binnen dit programma werkten achttien projecten drie jaar lang aan een beter toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren. Deze projecten hielpen hen op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld bij het (terug) naar school gaan, werk of het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Meer informatie over Meer Kansen Voor Jongeren

Belangrijke inzichten

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma en volgde met vragenlijsten en gesprekken de voortgang, de meerwaarde, de resultaten en de effecten van het programma.

Het onderzoek levert interessante inzichten en aanbevelingen op, bijvoorbeeld:

  • Bied zowel ruimte als structuur aan jongeren. Een vrije in- en uitloop heeft waarde, maar een traject met een begin en een eind helpt ze om stappen te zetten.
  • Deelnemende projecten onderscheiden zich van geïndiceerde hulpverlening. Kracht daarvan was dat iedereen zonder doorverwijzing welkom was. Belangrijk is het wel om grenzen aan te geven en door te verwijzen als je jongeren niet kunt helpen.
  • Zo vroeg mogelijk investeren in samenwerkingsrelaties verankert een project in de lokale samenleving. Ook komt er dan al snel beter zicht op waar behoefte aan is in de regio als het gaat om voorzieningen voor jongeren.

De belangrijkste resultaten en aanbevelingen zijn gecombineerd in een factsheet.

Marian van der Klein

Contact
Jeugdhulp 2022

Vangnet tussen wal en schip

  • Marian van der Klein,
  • Maarten Kwakernaak,
  • Leyla Reches
ISBN 978-94-6409-147-2Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: