Vangnet tussen wal en schip

Drie jaar Meer Kansen voor Jongeren 2018 - 2021
PublicatiesGepubliceerd op: 03-05-22
Binnen het programma Meer Kansen voor Jongeren werkten achttien projecten van 2018-2021 aan een beter toekomstperspectief voor 2100 (kwetsbare) jongeren. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde dit programma van het Oranje Fonds en volgde de voortgang, de meerwaarde, de resultaten en de effecten van het programma.

Volgens de stakeholders in de regio, de gemeenten en de jongeren zelf de laagdrempelige locaties van grote waarde in hun leven. Ze kunnen er terecht voor advies, structuur, ontmoeting, hulp bij school of werk en ondersteuning op praktisch en mentaal gebied. Er is om deel te nemen geen indicatie nodig. De projecten bieden een veilige en eerlijke ontwikkelgerichte omgeving; er is ruimte voor persoonlijke benadering met voldoende tijd van begeleiders. In de corona-periode zijn de projecten een reddingsboei geweest voor de jongeren.

 

Onderzoekers

Met medewerking van

  • Hèlen Heskes
  • Maaike van RooijenSenior onderzoeker

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: