Ondermijning en criminaliteit

Weerbare gemeente

Bureau Broekhuizen – onderzoek en advies
Jolijn Broekhuizen

Verwey-Jonker Instituut
Maaike van Kapel
Menno Ezinga
Hans Boutellier

Met medewerking van

Verwey-Jonker Instituut -
Suzan de Winter-Koçak

Talentenlab
Anne Wester

Download

Persbericht

2019

41 pag.

Bevindingen van een onderzoek naar bedreiging, intimidatie en omkoping in vijf gemeenten

Onderzoek in vijf gemeenten, uitgevoerd door Bureau Broekhuizen – onderzoek en advies en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het ministerie van BZK, laat zien dat gemeentelijke medewerkers in hun werk geregeld te maken krijgen met intimidatie en bedreiging en soms met
(een poging tot) omkoping. Gemeenten kunnen meer doen om weerbaarder te worden tegen ongewenste externe druk. Het tegengaan van ongewenst gedrag van burgers moet bijvoorbeeld beter onder de aandacht worden gebracht van alle afdelingen en uitvoeringsorganisaties van een
gemeente.