Weerbare gemeenten

Bevindingen van een onderzoek naar bedreiging, intimidatie en omkoping in vijf gemeenten
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 19-09-19
Onderzoek in vijf gemeenten, uitgevoerd door Bureau Broekhuizen – onderzoek en advies en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het ministerie van BZK, laat zien dat gemeentelijke medewerkers in hun werk geregeld te maken krijgen met intimidatie en bedreiging en soms met (een poging tot) omkoping.

Gemeenten kunnen meer doen om weerbaarder te worden tegen ongewenste externe druk. Het tegengaan van ongewenst gedrag van burgers moet bijvoorbeeld beter onder de aandacht worden gebracht van alle afdelingen en uitvoeringsorganisaties van een gemeente.

Thema's

Deel deze publicatie op: