Weerbare gemeenten

Bevindingen van een onderzoek naar bedreiging, intimidatie en omkoping in vijf gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 19-09-19
Onderzoek in vijf gemeenten, uitgevoerd door Bureau Broekhuizen – onderzoek en advies en het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het ministerie van BZK, laat zien dat gemeentelijke medewerkers in hun werk geregeld te maken krijgen met intimidatie en bedreiging en soms met (een poging tot) omkoping.

Gemeenten kunnen meer doen om weerbaarder te worden tegen ongewenste externe druk. Het tegengaan van ongewenst gedrag van burgers moet bijvoorbeeld beter onder de aandacht worden gebracht van alle afdelingen en uitvoeringsorganisaties van een gemeente.

Onderzoekers

Thema's

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: