Diversiteit

'Het Gesprek': training voor nieuwkomers over de Nederlandse cultuur

'Het Gesprek’ is een onderdeel van het integrale trainingsaanbod van de gemeente Leiden om statushouders de belangrijkste kernwaarden van de Nederlandse cultuur te leren. Deelnemers krijgen inzicht in cultuurverschillen waardoor zij zich beter en met meer vertrouwen kunnen redden in de Nederlandse samenleving. Ze bouwen hierbij bewust nieuwe referentiekaders op. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde dit programma, en werkte samen met de ontwikkelaars om het verder te ontwikkelen en overdraagbaar te maken. 'Het Gesprek' is nu ook beschikbaar voor andere gemeenten en partijen die nieuwkomers begeleiden.

Een beschrijving van het programma is te downloaden via de link naar DZB Leiden aan de rechterkant van deze pagina. Ga vervolgens naar ‘Documenten’ en kies voor '6. Het Gesprek'.