Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018

Merel Kahmann
Suzan de Winter-Koçak
Marjan de Gruijter
Inge Razenberg

met medewerking van:
Ashley Chin
Kim Leschonski

Download
2018

ISBN 97-89-06937-035-4
35 pag.

Zie ook: www.vluchtelingenwerk.nl

Een onderzoek naar de ervaringen van vluchtelingen met inburgering

De VluchtelingenWerk IntegratieBarometer is een periodiek onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in Nederland. Het eerste rapport verscheen in 2005. Dit is de zesde editie, die in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.
De IntegratieBarometer 2018 is geheel gewijd aan het thema inburgering. Centraal staan de beleving van en de ervaring van vluchtelingen en de rol die inburgering speelt in hun leven: het leren van de Nederlandse taal, het kennismaken met de samenleving en de persoonlijke oriëntatie op de invulling van een nieuw bestaan in Nederland.

Voor dit onderzoek zijn diepte-interviews gehouden met inburgeraars en is in focusgroepen met vluchtelingen, maatschappelijk begeleiders en taaldocenten dieper op het thema ingegaan. Dit onderzoek geeft een uniek inzicht in hoe vluchtelingen inburgering ervaren en biedt aanknopingspunten voor toekomstige inburgering. Dit perspectief is onontbeerlijk in de huidige discussie over het Nederlandse inburgeringsbeleid.